Sint-Lodewijk op Kangoeroebeurs

Sint-Lodewijk op Kangoeroebeurs

Op 6 en 7 maart 2020 vind je Sint-Lodewijk op de Kangoeroebeurs. Deze zorgbeurs richt zich specifiek tot kinderen en jongeren met een beperking én hun netwerk. Ga gerust een kijkje nemen. Je vindt ons op stand 5.

De focus ligt vooral op onze externe werking, of ook wel: diensten waarvan je gebruik kan maken in je eigen leer- en leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke ondersteuningsvormen van ons mobiel team of globale individuele ondersteuning (GIO) in de klas voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Leerlingen met een motorische beperking die les volgen in het regulier onderwijs , lager én secundair, kunnen dan weer gebruikmaken van ondersteuning via de medewerkers van ENTer4. Je ontdekt alles in verband met hulpmiddelen en aanpassingen én natuurlijk ook over het zoeken en aanwerven van een persoonlijk assistent.

Via deze link kan je trouwens een gratis ticket bemachtigen.

Deel dit bericht