Inschrijvingen buitengewoon onderwijs

Inschrijvingen buitengewoon onderwijs

Voorwaarden
Alle leerlingen die over een attest type 4 beschikken, met andere woorden leerlingen met een motorische beperking, zijn welkom in onze scholen. Bij de inschrijving in het BuSO moet de leerling eveneens in het bezit zijn van een attest met specificatie van onderwijsniveau en opleidingsvorm. Indien je nog niet over een verslag type 4 beschikt, kan je je toch al laten registreren als kandidaat-leerling. Het verslag moet ten laatste bij de start van de lesbijwoning voorhanden zijn.

We maken geen onderscheid naar afkomst, geslacht, ras, geloof of geaardheid van de leerling. Wel vragen we om bij de start van de lesbijwoning ons pedagogisch project ingebed in het schoolreglement te onderschrijven en te handtekenen voor akkoord.

Capaciteit
Het aantal leerlingen per doelgroep is belangrijk om een kwalitatieve pedagogische werking te kunnen garanderen. Daarvoor moeten we ook rekening houden met onze infrastructuur. Onze maximumcapaciteit wordt jaarlijks meegedeeld en kenbaar gemaakt.

Capaciteit BuBaO

  • school: 73
  • kleuters: 14
  • lager: 61

Capaciteit BuSO

  • school: 120
  • OV1: 40
  • OV4: 81

Voor het schooljaar 2020-2021 is het BuSO volledig volzet, dit zowel wat betreft opleidingsvorm 1 (OV1) als opleidingsvorm 4 (OV4). Leerlingen die zich inschrijven worden geregistreerd op het inschrijvingsregister. Zodra er plaatsen vrijkomen, volgen we de chronologie van dit inschrijvingsregister en dit tot en met de vijfde schooldag van oktober.

Daarnaast engageren we ons om elke vraag van een leerling die behoort tot een overcapaciteitsgroep (zie verder) individueel te bekijken en af te wegen. Indien mogelijk kunnen we voor leerlingen uit deze groepen een extra plaats in overcapaciteit voorzien.

Overcapaciteitsgroepen zijn:

  • Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of comité voor bijzondere jeugdzorg
  • Leerlingen die als (semi-)intern verblijven in een (semi-)internaat
  • Leerlingen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang
  • Leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (enkel BuBaO)

Bel of mail Liesbet Michiels voor meer informatie via 09 272 55 02 of liesbet.michiels@sintlodewijk.be.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email