Inschrijvingen buitengewoon onderwijs

Aanmeldingen buitengewoon onderwijs

Voorwaarden
Alle leerlingen die over een attest type 4 beschikken, met andere woorden leerlingen met een motorische beperking, zijn welkom in onze scholen. Bij de aanmelding in het BuSO moet de leerling ook beschikken over een attest met de correcte opleidingsvorm. Indien u nog niet over een verslag type 4 beschikt, kan u zich toch al laten registreren als kandidaat-leerling. Het verslag moet er ten laatste zijn bij de start van de lesbijwoning.

We maken geen onderscheid naar afkomst, geslacht, ras, geloof of geaardheid van de leerling. Wel vragen we om bij de start van de lesbijwoning ons pedagogisch project ingebed in het schoolreglement te onderschrijven en te handtekenen voor akkoord.

Start aanmeldingsperiode
De aanmeldingen starten op maandag 7 maart 2022 vanaf 9 uur.

Indien u wenst langs te komen om aan te melden vragen we u om een afspraak te maken via Liesbet Michiels
(09 272 55 02 of  liesbet.michiels@sintlodewijk.be). Dit biedt ons de kans om onze bezoeken coronaveilig te organiseren. Gelieve indien mogelijk een engagement tot opmaak van een verslag type 4 dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs, mee te brengen bij deze afspraak.

Capaciteit

Het aantal leerlingen per doelgroep is belangrijk om een kwalitatieve pedagogische werking te kunnen garanderen. Daarvoor moeten we ook rekening houden met onze infrastructuur. Onze maximumcapaciteit wordt jaarlijks meegedeeld en kenbaar gemaakt.

BuBaO
Sint-Lodewijk
Capaciteit
School74
Kleuters16
Lager58

BuSO
Sint-Lodewijk
Capaciteit
School124
OV142
OV482

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er, wegens een lage uitstroom voorlopig geen vrije plaatsen. Leerlingen die zich aanmelden vanaf maandag 7 maart worden geregistreerd op het inschrijvingsregister. Zodra er plaatsen vrijkomen, volgen we de chronologie van dit inschrijvingsregister en dit tot en met de vijfde schooldag van oktober.

Daarnaast engageren we ons om elke vraag van een leerling die behoort tot een overcapaciteitsgroep (zie verder) individueel te bekijken en af te wegen. Indien mogelijk kunnen we voor leerlingen uit deze groepen een extra plaats in overcapaciteit voorzien.

Overcapaciteitsgroepen zijn:

  • Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of comité voor bijzondere jeugdzorg
  • Leerlingen die als (semi-)intern verblijven in een (semi-)internaat
  • Leerlingen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang
  • Leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (enkel BuBaO)

Aarzel niet om contact op te nemen. We gaan graag met u in gesprek om samen een oplossing te
zoeken.

Bel of mail Liesbet Michiels voor meer informatie via 09 272 55 02 of liesbet.michiels@sintlodewijk.be.

 

Deel dit bericht