Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

Sinds begin maart is het coronavirus in het land en dat hebben we geweten. Sint-Lodewijk richtte dan ook een crisiscel op. Dit team volgt in samenspraak met de coördinerende artsen alle overheidsrichtlijnen op en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk van zorg, ondersteuning en onderwijs op de verschillende campussen.

Op 24 april stelde de Nationale Veiligheidsraad een exitstrategie voor, die gefaseerd verloopt. Bij een gunstige evaluatie van een bepaalde fase, kunnen bestaande maatregelen verder versoepeld worden. De afbouw van coronamaatregelen kan enkel wanneer dit niet tot een opflakkering van het virus zou leiden. 

Het wordt een proces dat we niet kunnen en willen overhaasten gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien het virus terug opflakkert, kunnen de maatregelen opnieuw verstrengd worden. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.


ALGEMEEN
 • Wie ziek is of zich ziek voelt, blijft thuis.
 • Medewerkers dragen aangepast beschermingsmateriaal.
 • Externen moeten zich verplicht registreren via het inschrijvingsregister aan de ingang. Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de campus, net zoals het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand.

CAMPUS KWATRECHT 
 • Pakjes en post voor cliënten op de campus kunnen opgestuurd worden naar Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren.
 • De lessen zijn enkel heropgestart voor prioritaire groepen leerlingen van BuSO OV4. Alle andere leerlingen krijgen les vanop afstand. Alle leerlingen secundair die op de campus les mogen volgen, moeten een mondmasker dragen.
 • Om vat te kunnen hebben op de instroom van medewerkers en externen werden via dranghekken fysieke barrières voorzien. Gelieve niet over deze dranghekken te klimmen.
 • Wat intakes betreft, zagen we ons genoodzaakt om de maandelijkse informatieve bezoeken tijdelijk om te ruilen voor presentaties met beeld en geluid

VOLWASSENWERKING
 • Campus Diepenbroek en campus Den Binder kunnen enkel via de hoofdingang betreden worden. De deur is op slot, aanbellen is nodig.
 • Bezoek aan cliënten is mogelijk maar kan enkel op afspraak in een hiervoor specifiek bestemde ruimte of in open lucht. Het bezoek kan aangevraagd worden via de cliëntverantwoordelijke van de bewoner. Lees hier de algemene bezoekersrichtlijnen.
 • Externe consultaties kunnen opnieuw plaatsvinden, alsook mogen externe hulpverleners de campus betreden. Dit alles onder strikte voorwaarden.
 • Na een verklaring op eer dat men geen contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt of met iemand die koorts heeft of hoest, kan elke bewoner zijn ritme van wissels tussen verblijf op Sint-Lodewijk en thuis opnieuw oppikken zoals vóór de coronacrisis. Momenteel is er na langdurig verblijf thuis ook nog een negatieve COVID-19-test nodig voorafgaand aan de terugkeerdatum. Vanaf 1 juli is dit niet langer nodig.
 • Pakjes en post voor cliënten kunnen opgestuurd worden naar:
  • Den Binder: Lindenlaan 197, 9230 Wetteren
  • Diepenbroek: Diepenbroekstraat 34, 9230 Wetteren
 • Eten kan onder strikte voorwaarden op beide campussen afgeleverd worden:
  • Droge, gesloten en niet-herbruikbare verpakking
  • Gebak, afhaalmaaltijden en bloemen/ planten enkel in originele wegwerpverpakking


De veiligheid van al onze cliënten en medewerkers geniet de hoogste prioriteit. We zien het volgen van bovenstaande afspraken en richtlijnen dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid en rekenen op ieders begrip en medewerking. We hebben de eerste storm bedwongen, maar de strijd is nog niet gestreden. Onze medewerkers slaan dag in, dag uit de handen in elkaar (figuurlijk dan) om het virus buiten de campussen van Sint-Lodewijk te houden én zijn daar tot nog toe met glans in geslaagd. 

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email