Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

De zomervakantie nadert zijn einde, en wij zijn uiteraard al naarstig aan het werk geweest om het schooljaar 2020-2021 voor te bereiden. Net als het voorbije schooljaar, zal de Corona-pandemie nog een invloed hebben op onze werking. We willen met deze pagina enkele praktische zaken onder de aandacht brengen, zodat we met z’n allen goed voorbereid van start kunnen gaan! 

Het blijft echter een proces dat we moeten blijven monitoren gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien het virus terug opflakkert, kunnen de maatregelen opnieuw verstrengd worden. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.


ALGEMEEN
 • Wie ziek is of zich ziek voelt, blijft thuis.
 • Medewerkers dragen aangepast beschermingsmateriaal.
 • Externen moeten zich verplicht registreren via het inschrijvingsregister aan de ingang. Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de campus, net zoals het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand van minstens 1,5 m.

CAMPUS KWATRECHT – ONDERWIJS START IN CODE GEEL
 • We blijven aandacht hebben voor een verhoogde handhygiëne, zowel voor medewerkers als voor cliënten 
 • Alle personeelsleden dragen een mondmasker wanneer ze in contact komen met cliënten 
 • Alle leerlingen die in het secundair onderwijs zitten, dragen een mondmasker in de klas en bij verplaatsingen tussen de leefgroep en de school. Ook tijdens therapie dragen cliënten indien mogelijk een mondmasker. Daarom vragen wij om voldoende mondmaskers mee te geven aan uw kind (minstens 1 per dag). Indien dit niet haalbaar is, zal Sint-Lodewijk tegen betaling een mondmasker voorzien.  
 • Leerlingen van het lager dragen geen mondmasker, ook al zijn ze ouder dan 12.  
 • We werken met 2 grote ‘bubbels’: de leerlingen van het secundair onderwijs en de leerlingen van het lager onderwijs.  
 • Kinderen die één of meerdere symptomen vertonen die kunnen wijzen op een besmetting met het virus, blijven thuis. Wanneer een kind ziek wordt op school of in de leefgroep, worden ouders meteen verwittigd en dient het kind zo snel als mogelijk afgehaald te worden. Tot op moment van afhalen wordt dit kind in quarantaine geplaatst (maximum een halve dag).  
 • Op basis van de voorschriften vanuit de overheid, worden er (tijdelijk) geen buitenschoolse activiteiten georganiseerd voor leerlingen van het secundair onderwijs. Wanneer er activiteiten met de leefgroep of binnen het lager onderwijs worden georganiseerd, zullen de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. 
 • Pakjes en post voor cliënten op de campus kunnen opgestuurd worden naar Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren.
 • Om vat te kunnen hebben op de instroom van medewerkers en externen werden via dranghekken fysieke barrières voorzien. Gelieve niet over deze dranghekken te klimmen.
 • Wat intakes betreft, zagen we ons genoodzaakt om de maandelijkse informatieve bezoeken tijdelijk om te ruilen voor presentaties met beeld en geluid

VOLWASSENWERKING
 • Campus Diepenbroek en campus Den Binder kunnen enkel via de hoofdingang betreden worden. De deur is op slot, aanbellen is nodig.
 • Het bezoek vindt enkel plaats in een daartoe gereserveerde ruimte. Het bezoek kan niet plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte die ook gebruikt wordt door andere bewoners en/of medewerkers. 
 • De toegang tot de bezoekruimte is zo georganiseerd dat bezoekers zich niet door het hele gebouw hoeven te verplaatsen om deze te bereiken. De bezoekruimte is met andere woorden maximaal rechtstreeks te bereiken. De te volgen route wordt duidelijk aangegeven.
 • De bezoeker ondertekent een verklaring op eer waarin hij bevestigt op de hoogte te zijn gesteld van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en verklaart dat hij/zij de laatste 14 dagen symptoomvrij is gebleven en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • Bezoekers die tot de risicogroepen behoren, worden attent gemaakt op de mogelijke risico’s verbonden aan een bezoek. Bezoek kan hen door de zorgaanbieder niet worden verboden.
 • Het bezoek wordt beperkt tot de meest naaste verwanten of vertrouwenspersonen, met max. 2 bezoekers van dezelfde contactbubbel (bijvoorbeeld gezin). 
 • Er is enkel contact toegelaten tussen de bewoner en zijn/haar bezoeker. Bezoekers hebben dus onderling geen contact, ook niet met andere bewoners. De duur en frequentie van het bezoek is max. één uur, één bezoekdag en per twee weken per cliënt om iedere cliënt de mogelijkheid te bieden op bezoek én het werkbaar te houden voor de medewerkers. 
 • Op bezoek bij een palliatief familielid? Dat kan mits de algemeen geldende richtlijnen gerespecteerd worden en het bezoek toegelaten is.
 • De cliëntverantwoordelijke stelde een bezoekersplanning op, waarbij iedere cliënt de mogelijkheid krijgt om bezoek te ontvangen.
 • De toegang van één lid van de context op de kamer van de bewoner is toegestaan, na afspraak met de cliëntverantwoordelijke, voor een duur van maximaal een kwartier en max. 1x per week. We zien dit als een kans voor de context om de bewoner te ondersteunen voor bepaalde praktische zaken zoals bv. kledij nakijken in de kast. De bezoeker draagt een masker.
  De bezoeker noteert datum, dag, uur en naam op de lijst bij de ingang. Het is geenszins de bedoeling dat bezoekers in de gemeenschappelijke ruimtes plaatsnemen. 
 • Externe consultaties kunnen opnieuw plaatsvinden, alsook mogen externe hulpverleners de campus betreden. Dit alles onder strikte voorwaarden.
 • Na een verklaring op eer dat men geen contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt of met iemand die koorts heeft of hoest, kan elke bewoner zijn ritme van wissels tussen verblijf op Sint-Lodewijk en thuis opnieuw oppikken zoals vóór de coronacrisis. Momenteel is er na langdurig verblijf thuis ook nog een negatieve COVID-19-test nodig voorafgaand aan de terugkeerdatum. Vanaf 1 juli is dit niet langer nodig.
 • Pakjes en post voor cliënten kunnen opgestuurd worden naar:
  • Den Binder: Lindenlaan 197, 9230 Wetteren
  • Diepenbroek: Diepenbroekstraat 34, 9230 Wetteren
 • Eten kan onder strikte voorwaarden op beide campussen afgeleverd worden:
  • Droge, gesloten en niet-herbruikbare verpakking
  • Gebak, afhaalmaaltijden en bloemen/ planten enkel in originele wegwerpverpakking
 

De veiligheid van al onze cliënten en medewerkers geniet de hoogste prioriteit. We zien het volgen van bovenstaande afspraken en richtlijnen dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid en rekenen op ieders begrip en medewerking. De strijd is nog niet gestreden. Onze medewerkers slaan dag in, dag uit de handen in elkaar (figuurlijk dan) om het virus buiten de campussen van Sint-Lodewijk te houden én zijn daar tot nog toe met glans in geslaagd. 

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email