Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

Het coronavirus blijft aanwezig in ons dagelijkse leven. Toch hebben we allemaal nood aan perspectief. Daarom komt onze interne crisiscel regelmatig samen om de bestaande maatregelen te evalueren. Alle maatregelen zijn uiteraard onder voorwaarde. Het blijft een proces dat we moeten blijven monitoren gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien de situatie verandert, worden de maatregelen dusdanig aangepast met versoepelingen of verstrengingen. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.

ALGEMEEN
 • Wie ziek is of zich ziek voelt, blijft thuis.
 • Medewerkers dragen aangepast beschermingsmateriaal.
 • Ouders/externen zijn terug (onbeperkt) welkom op onze campus. Ze dragen wel steeds een chirurgisch mondmasker bij het betreden van onze gebouwen en volgen de geldende veiligheidsmaatregelen. 
 • Bezoekers met een hoogrisicocontact mogen 10 dagen niet op bezoek komen binnen Sint-Lodewijk, ongeacht de vaccinatiestatus.
 • Gelieve bij (vermoeden van) een besmetting van jouw zoon/dochter altijd naar het nummer 09 272 54 00 te bellen. Zo blijven we binnen Sint-Lodewijk steeds op de hoogte van alle (vermoedelijke) besmettingen en kunnen we de interne contact tracing opstarten. 
 • Indien blijkt uit onze contact tracing dat je kind een sneltest moet krijgen na een hoogrisicocontact zal dat binnen Sint-Lodewijk gebeuren door ons verplegend personeel. Indien van toepassing ontvangt u meer informatie over het testen.
 • Alle personeelsleden dragen altijd een mondmasker wanneer ze in contact komen met cliënten.
CAMPUS KWATRECHT 
 • De bubbels kinderen (BuBaO) en jongeren (BuSO) verdwijnen. Er zijn dus geen bubbels meer binnen onze werking. 
 • Tijdens activiteiten met cliënten dragen we altijd een mondmasker, ook wanneer je niet op het terrein bent.
 • Het dragen van een mondmasker voor cliënten is niet meer verplicht. Wie wenst mag een mondmasker blijven dragen. Het busvervoer volgt de regels van het openbaar vervoer. Daar is een mondmasker verplicht voor alle leerlingen uit het BuSO.
CAMPUS KWATRECHT – ONDERWIJS – CODE GEEL
 • Wanneer 2 of meer cliënten in een leefgroep/klas positief testen en de besmettingen zijn aan elkaar te linken, moeten alle cliënten uit dezelfde leefgroep/klas getest worden en in afwachting van het resultaat in quarantaine. 
 • Een clusterbesmetting bij meerdere cliënten kan leiden tot een sluiting van de leefgroep en/of klas. Wanneer dat het geval is krijg je meer informatie over het verdere verloop van de quarantaine/lessen.
 • Het busvervoer blijft de normale planning volgen en komt je kind op het vaste uur thuis ophalen en afzetten.
 • We blijven aandacht hebben voor een verhoogde handhygiëne, zowel voor medewerkers als voor cliënten.
 • Alle personeelsleden dragen binnen en buiten verplicht een mondmasker wanneer ze in contact komen met cliënten. 
 • Pakjes en post voor cliënten op de campus kunnen opgestuurd worden naar Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren.
 • Wat intakes betreft, zagen we ons genoodzaakt om de maandelijkse informatieve bezoeken tijdelijk om te ruilen voor presentaties met beeld en geluid

BuBaO

 • Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Wie wenst kan altijd een mondmasker blijven dragen. 

BuSO

 • Alle stages van de derde graad gaan gewoon door, voor zover de toegang tot de werkplek niet wordt verboden. Ook indien er opnieuw afstandsonderwijs gegeven wordt lopen de stages gewoon door.
 • Therapie kan blijven doorgaan op de vastgelegde momenten. 
 • Jongeren die individueel op pad gaan buiten Sint-Lodewijk, wijzen we op hun eigen verantwoordelijkheid. Indien nodig maken we samen met hen de nodige afspraken. 
 • Het busvervoer volgt de regels van het openbaar vervoer. Daar is een mondmasker verplicht voor alle leerlingen uit het BuSO. 
VOLWASSENWERKING
 • Campus Diepenbroek en campus Den Binder kunnen enkel via de hoofdingang betreden worden.
 • In de gemeenschappelijke ruimtes dragen medewerkers en bezoekers steeds een mondmasker. 
 • De huidige bezoekregeling stelt dat er bezoek met max. 5 personen (uit eigen bubbel) op de kamer is toegelaten en dit onbeperkt in duur. Deze mogen om de week wel veranderen, maar het aantal blijft vijf.
 • Er kan opnieuw bezoek zijn tussen campussen Den Binder en Diepenbroek.
 • Externe clienten (atelier op dinsdag en donderdag) vormen een aparte bubbel. 
 • Pakjes en post voor cliënten kunnen opgestuurd worden naar:
  • Den Binder: Lindenlaan 197, 9230 Wetteren
  • Diepenbroek: Diepenbroekstraat 34, 9230 Wetteren

De veiligheid van al onze cliënten en medewerkers geniet de hoogste prioriteit. We zien het volgen van bovenstaande afspraken en richtlijnen dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid en rekenen op ieders begrip en medewerking. De strijd is nog niet gestreden. Onze medewerkers slaan dag in, dag uit de handen in elkaar (figuurlijk dan) om het virus buiten de campussen van Sint-Lodewijk te houden én zijn daar tot nog toe met glans in geslaagd.

We trachten ons beleid met “gezond” verstand te bepalen. Dit betekent dat we zowel de richtlijnen van het (buitengewoon) onderwijs, het Agentschap zorg en gezondheid (VAPH) als de lokale overheid (gemeente Wetteren) op de voet volgen en verder vertalen naar onze werking. We streven ernaar het evenwicht te houden tussen het zorg dragen en beschermen van onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers en het kunnen realiseren van onze dagdagelijkse opdracht. Op regelmatige basis komt ons multidisciplinair coronateam samen om het huidig beleid te evalueren, aan te passen en verder vorm te geven. Tijdens deze overleggen trachten we bovendien antwoorden te vinden op alle verzamelde corona-vragen.

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email