Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

Zowel in de brede samenleving als bij Sint-Lodewijk zijn de besmettingen sterk gedaald. De coronabarometer is ondertussen gedeactiveerd en het onderwijs is overgeschakeld naar code groen. Daarom besliste onze interne crisiscel op basis van een risicoanalyse om ook bij ons versoepelingen door te voeren. 

Concreet houdt dit in dat we teruggaan naar de situatie van voor corona. Medewerkers, bezoekers en busbegeleiders zijn niet meer verplicht om mondmaskers te dragen. Ook mag er terug bezoek ontvangen worden zoals voor corona. Wel blijven we waakzaam en zetten we nog steeds in op het maximaal ventileren en verluchten van binnenruimtes, alsook het toepassen van basishand- en hoesthygiëne.

Onze interne crisiscel komt regelmatig samen om de bestaande maatregelen te evalueren. Alle maatregelen zijn uiteraard onder voorwaarde. Het blijft een proces dat we moeten blijven monitoren gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien de situatie verandert, worden de maatregelen dusdanig aangepast met versoepelingen of verstrengingen. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.

We trachten ons beleid met “gezond” verstand te bepalen. Dit betekent dat we zowel de richtlijnen van het (buitengewoon) onderwijs, het Agentschap zorg en gezondheid (VAPH) als de lokale overheid (gemeente Wetteren) op de voet volgen en verder vertalen naar onze werking. We streven ernaar het evenwicht te houden tussen het zorg dragen en beschermen van onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers en het kunnen realiseren van onze dagdagelijkse opdracht. Op regelmatige basis komt ons multidisciplinair coronateam samen om het huidig beleid te evalueren, aan te passen en verder vorm te geven. Tijdens deze overleggen trachten we bovendien antwoorden te vinden op alle verzamelde corona-vragen.

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email