Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

Zowel in de brede samenleving als bij Sint-Lodewijk zijn de besmettingen sterk gedaald. Daarom besliste onze interne crisiscel op basis van een risicoanalyse om ook bij ons versoepelingen door te voeren. 

Concreet houdt dit in dat we teruggaan naar de situatie van voor corona. Medewerkers, bezoekers en busbegeleiders zijn niet meer verplicht om mondmaskers te dragen. Ook mag er terug bezoek ontvangen worden zoals voor corona. Wel blijven we waakzaam en zetten we nog steeds in op het maximaal ventileren en verluchten van binnenruimtes, alsook het toepassen van basishand- en hoesthygiëne.

Testing

Wanneer je kind of symptomen heeft of een hoogrisicocontact had kan de verpleegkundige beslissen om je kind te laten testen. We verwittigen je altijd wanneer je kind getest wordt. Indien je kind positief test gaat het thuis in quarantaine. Uiteraard overlopen we dan samen met jou de te nemen stappen.

Wanneer er sprake is van een clusterbesmetting (3 cliënten of meer met symptomen die met elkaar in contact gebracht kunnen worden) kan onze interne crisiscel beslissen om een algemene testing te houden en extra maatregelen te nemen. Wanneer  je kind tot een cluster behoort en er een testing noodzakelijk is ontvang je verdere communicatie.

Besmetting

Wanneer je kind in de thuissituatie positief test is het belangrijk om altijd je verpleegkundige op de hoogte te brengen. We zijn als organisatie nog steeds verplicht om alle positieve cliënten te registeren en zo behoudt onze interne crisiscel steeds een overzicht van de coronacijfers in onze organisatie.

 

 

Onze interne crisiscel komt regelmatig samen om de bestaande maatregelen te evalueren. Alle maatregelen zijn uiteraard onder voorwaarde. Het blijft een proces dat we moeten blijven monitoren gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien de situatie verandert, worden de maatregelen dusdanig aangepast met versoepelingen of verstrengingen. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.

We trachten ons beleid met “gezond” verstand te bepalen. Dit betekent dat we zowel de richtlijnen van het (buitengewoon) onderwijs, het Agentschap zorg en gezondheid (VAPH) als de lokale overheid (gemeente Wetteren) op de voet volgen en verder vertalen naar onze werking. We streven ernaar het evenwicht te houden tussen het zorg dragen en beschermen van onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers en het kunnen realiseren van onze dagdagelijkse opdracht. Op regelmatige basis komt ons multidisciplinair coronateam samen om het huidig beleid te evalueren, aan te passen en verder vorm te geven. Tijdens deze overleggen trachten we bovendien antwoorden te vinden op alle verzamelde corona-vragen.

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be

Deel dit bericht