Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

Het coronavirus blijft aanwezig in ons dagelijkse leven. De scholen bevinden zich in code oranje. Bijgevolg werd er gekozen om ook enkele verstrengingen door te voeren voor zowel de werking op de campus, de externe activiteiten/uitstappen als de bezoekers.

Het blijft echter een proces dat we moeten blijven monitoren gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien de situatie verandert, worden de maatregelen dusdanig aangepast met versoepelingen of verstrengingen. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.

ALGEMEEN
 • Wie ziek is of zich ziek voelt, blijft thuis.
 • Medewerkers dragen aangepast beschermingsmateriaal.
 • We stellen niet-essentiële bezoeken uit.
 • Gelieve bij (vermoeden van) een besmetting van jouw zoon/dochter altijd naar het nummer 09 272 54 00 te bellen. Zo blijven we binnen Sint-Lodewijk steeds op de hoogte van alle (vermoedelijke) besmettingen en kunnen we de interne contact tracing opstarten. 
 • We nemen vragen naabezoeken van externen op onze campus nog meer onder de loep en wegen steeds af wat nodig is voor de continuïteit van onze werking. Externen moeten zich nog steeds verplicht registreren via het inschrijvingsregister aan de ingang. Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de campus, net zoals het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand van minstens 1,5 m.
CAMPUS KWATRECHT – ONDERWIJS IN CODE ORANJE
 • Kinderen en jongeren die één of meerdere symptomen vertonen die kunnen wijzen op een besmetting met het virus, blijven thuis. Wanneer een kind ziek wordt op school of in de leefgroep, worden ouders meteen verwittigd en dient het kind zo snel als mogelijk afgehaald te worden. Tot op moment van afhalen wordt dit kind in quarantaine geplaatst (maximum een halve dag).
 • Het busvervoer blijft de normale planning volgen en komt je kind op het vaste uur thuis ophalen en afzetten.
 • Om vat te kunnen hebben op de instroom van medewerkers en externen werden via dranghekken fysieke barrières voorzien. Gelieve niet over deze dranghekken te klimmen.
 • We blijven aandacht hebben voor een verhoogde handhygiëne, zowel voor medewerkers als voor cliënten.
 • Alle personeelsleden dragen een mondmasker wanneer ze in contact komen met cliënten. 
 • We laten de voormiddagpauze van BuSO 5 minuten vroeger beginnen en eindigenDe pauze van BuBaO begint en eindigt 5 minuten later. Daardoor vermijden we dat er te veel leerlingen elkaar kruisen op één plek 
 • We werken met 3 soorten ‘bubbels’: de klasbubbels, de leefgroepbubbels en de internaatsbubbel.
 • Er worden geen externe uitstappen meer georganiseerd naar een museum, de cinema… Fietstochten, wandelingen of bezoek aan het bos zijn, met de nodige veiligheidsmaatregelen, wel nog mogelijk. Hier schatten we de kans op (hoogrisico)contact met derden als klein in.
 • Er worden geen klasoverschrijdende activiteiten meer georganiseerd. Alle activiteiten gaan zo veel als mogelijk binnen de eigen klasbubbel door.
 • Er worden geen leefgroepoverschrijdende activiteiten meer georganiseerd. Ook tijdens vrije momenten streven we ernaar dat kinderen en jongeren binnen de eigen leefgroepbubbel blijven. 
 • Pakjes en post voor cliënten op de campus kunnen opgestuurd worden naar Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren.
 • Wat intakes betreft, zagen we ons genoodzaakt om de maandelijkse informatieve bezoeken tijdelijk om te ruilen voor presentaties met beeld en geluid

BuBaO

 • Vanaf maandag 22 februari wordt contactonderwijs voor het basisonderwijs voor 100% opnieuw opgestart.
 • Deze regeling loopt, zonder tegenbericht, tot en met vrijdag 2 april (begin paasvakantie).
 • Leerlingen van het lager dragen geen mondmasker, ook al zijn ze ouder dan 12.

BuSO

 • Vanaf maandag 22 februari wordt contactonderwijs voor OV1 en de eerste graad van OV4 voor 100% opnieuw opgestart. Deze regeling loopt, zonder tegenbericht, tot en met vrijdag 2 april (begin paasvakantie).
 • De tweede en derde graad van OV4 schakelen vanaf 22 februari opnieuw over op 50% contactonderwijs en 50 % afstandsonderwijs. Zij zullen afwisselend week om week contact- en afstandsonderwijs volgen. Deze regeling loopt, zonder tegenbericht, tot en met vrijdag 2 april (start paasvakantie). 
 • Alle stages van de derde graad gaan gewoon door, voor zover de toegang tot de werkplek niet wordt verboden. Ook tijdens het afstandsonderwijs lopen de stages gewoon door.
 • Therapie kan blijven doorgaan op de vastgelegde momenten. Tijdens het afstandsonderwijs is dat wel online of ambulant.
 • Jongeren die individueel op pad gaan buiten Sint-Lodewijk, wijzen we op hun eigen verantwoordelijkheid. Indien nodig maken we samen met hen de nodige afspraken
 • Alle leerlingen die in het secundair onderwijs zitten, dragen een mondmasker in de klas, bij verplaatsingen tussen de leefgroep en de school en tijdens de speeltijd. Ook tijdens therapie dragen cliënten indien mogelijk een mondmasker. De leerlingen krijgen vanuit Sint-Lodewijk elke dag verplicht een chirurgisch mondmasker. De afrekening van de mondmaskers gaat via de schoolfactuur. 

VOLWASSENWERKING
 • Campus Diepenbroek en campus Den Binder kunnen enkel via de hoofdingang betreden worden. De deur is op slot, aanbellen is nodig.
 • Het bezoek vindt enkel plaats in een daartoe gereserveerde ruimte. Het bezoek kan niet plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte die ook gebruikt wordt door andere bewoners en/of medewerkers. 
 • De toegang tot de bezoekruimte is zo georganiseerd dat bezoekers zich niet door het hele gebouw hoeven te verplaatsen om deze te bereiken. De bezoekruimte is met andere woorden maximaal rechtstreeks te bereiken. De te volgen route wordt duidelijk aangegeven.
 • De bezoeker ondertekent een verklaring op eer waarin hij bevestigt op de hoogte te zijn gesteld van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en verklaart dat hij/zij de laatste 14 dagen symptoomvrij is gebleven en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • Bezoekers die tot de risicogroepen behoren, worden attent gemaakt op de mogelijke risico’s verbonden aan een bezoek. Bezoek kan hen door de zorgaanbieder niet worden verboden.
 • Het bezoek wordt beperkt tot de meest naaste verwanten of vertrouwenspersonen, met max. 2 bezoekers van dezelfde contactbubbel (bijvoorbeeld gezin). 
 • Er is enkel contact toegelaten tussen de bewoner en zijn/haar bezoeker. Bezoekers hebben dus onderling geen contact, ook niet met andere bewoners. De duur en frequentie van het bezoek is max. één uur, één bezoekdag en per twee weken per cliënt om iedere cliënt de mogelijkheid te bieden op bezoek én het werkbaar te houden voor de medewerkers. 
 • Op bezoek bij een palliatief familielid? Dat kan mits de algemeen geldende richtlijnen gerespecteerd worden en het bezoek toegelaten is.
 • De cliëntverantwoordelijke stelde een bezoekersplanning op, waarbij iedere cliënt de mogelijkheid krijgt om bezoek te ontvangen.
 • De toegang van één lid van de context op de kamer van de bewoner is toegestaan, na afspraak met de cliëntverantwoordelijke, voor een duur van maximaal een kwartier en max. 1x per week. We zien dit als een kans voor de context om de bewoner te ondersteunen voor bepaalde praktische zaken zoals bv. kledij nakijken in de kast. De bezoeker draagt een masker.
  De bezoeker noteert datum, dag, uur en naam op de lijst bij de ingang. Het is geenszins de bedoeling dat bezoekers in de gemeenschappelijke ruimtes plaatsnemen. 
 • Externe consultaties kunnen opnieuw plaatsvinden, alsook mogen externe hulpverleners de campus betreden. Dit alles onder strikte voorwaarden.
 • Na een verklaring op eer dat men geen contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt of met iemand die koorts heeft of hoest, kan elke bewoner zijn ritme van wissels tussen verblijf op Sint-Lodewijk en thuis opnieuw oppikken zoals vóór de coronacrisis. Momenteel is er na langdurig verblijf thuis ook nog een negatieve COVID-19-test nodig voorafgaand aan de terugkeerdatum. Vanaf 1 juli is dit niet langer nodig.
 • Pakjes en post voor cliënten kunnen opgestuurd worden naar:
  • Den Binder: Lindenlaan 197, 9230 Wetteren
  • Diepenbroek: Diepenbroekstraat 34, 9230 Wetteren
 • Eten kan onder strikte voorwaarden op beide campussen afgeleverd worden:
  • Droge, gesloten en niet-herbruikbare verpakking
  • Gebak, afhaalmaaltijden en bloemen/ planten enkel in originele wegwerpverpakking

 

De veiligheid van al onze cliënten en medewerkers geniet de hoogste prioriteit. We zien het volgen van bovenstaande afspraken en richtlijnen dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid en rekenen op ieders begrip en medewerking. De strijd is nog niet gestreden. Onze medewerkers slaan dag in, dag uit de handen in elkaar (figuurlijk dan) om het virus buiten de campussen van Sint-Lodewijk te houden én zijn daar tot nog toe met glans in geslaagd.

We trachten ons beleid met “gezond” verstand te bepalen. Dit betekent dat we zowel de richtlijnen van het (buitengewoon) onderwijs, het Agentschap zorg en gezondheid (VAPH) als de lokale overheid (gemeente Wetteren) op de voet volgen en verder vertalen naar onze werking. We streven ernaar het evenwicht te houden tussen het zorg dragen en beschermen van onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers en het kunnen realiseren van onze dagdagelijkse opdracht. Op wekelijkse basis komt ons multidisciplinair coronateam samen om het huidig beleid te evalueren, aan te passen en verder vorm te geven. Tijdens deze overleggen trachten we bovendien antwoorden te vinden op alle verzamelde corona-vragen.

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email