Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

Het coronavirus blijft aanwezig in ons dagelijkse leven. Toch hebben we allemaal nood aan perspectief. Daarom heeft onze interne crisiscel beslist om vanaf de start van het schooljaar 2021-2022 beperkte versoepelingen door te voeren voor de werking op de campus. Onze versoepelingen zijn uiteraard onder voorwaarde. Het blijft een proces dat we moeten blijven monitoren gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien de situatie verandert, worden de maatregelen dusdanig aangepast met versoepelingen of verstrengingen. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.

ALGEMEEN
 • Wie ziek is of zich ziek voelt, blijft thuis.
 • Medewerkers dragen aangepast beschermingsmateriaal.
 • We stellen niet-essentiële bezoeken uit.
 • Gelieve bij (vermoeden van) een besmetting van jouw zoon/dochter altijd naar het nummer 09 272 54 00 te bellen. Zo blijven we binnen Sint-Lodewijk steeds op de hoogte van alle (vermoedelijke) besmettingen en kunnen we de interne contact tracing opstarten. 
 • We nemen vragen naabezoeken van externen op onze campus nog meer onder de loep en wegen steeds af wat nodig is voor de continuïteit van onze werking. Externen moeten zich nog steeds verplicht registreren via het inschrijvingsregister aan de ingang. Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de campus, net zoals het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand van minstens 1,5 m.
 • Alle personeelsleden dragen een mondmasker wanneer ze in contact komen met cliënten
CAMPUS KWATRECHT 
 • We werken op campus Kwatrecht met 2 bubbels: BuBaO en BuSO. Er zijn geen bubbel overstijgende activiteiten toegelaten, tenzij met mondmaskers en de nodige afstand. 
 • Tijdens activiteiten met cliënten dragen we altijd een mondmasker, ook wanneer je niet op het terrein bent.
 • Eten en drinken doe je nog steeds, zelfs buiten, in je eigen bubbel en met de nodige afstand van de andere bubbel(s).
 • De algemene maatregelen blijven ook buiten gelden (geen handen geven, niet knuffelen, handen voldoende wassen …).
 • Bij externe activiteiten (buiten onze campus) gelden de regels die daar gevolgd worden.
CAMPUS KWATRECHT – ONDERWIJS
 • Opstarten doen we in 100 procent contactonderwijs voor BuBaO en BuSo. Daardoor worden alle leerlingen elke dag op school verwacht. 
 • We blijven aandacht hebben voor een verhoogde handhygiëne, zowel voor medewerkers als voor cliënten.
 • Alle personeelsleden dragen binnen een mondmasker wanneer ze in contact komen met cliënten, buiten is het dragen van een mondmasker vanaf 1 oktober niet meer verplicht. 
 • We werken met 2 grote ‘bubbels’: BuBaO en BuSO.
 • Pakjes en post voor cliënten op de campus kunnen opgestuurd worden naar Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren.
 • Wat intakes betreft, zagen we ons genoodzaakt om de maandelijkse informatieve bezoeken tijdelijk om te ruilen voor presentaties met beeld en geluid
VOLWASSENWERKING
 • Campus Diepenbroek en campus Den Binder kunnen enkel via de hoofdingang betreden worden.
 • In de gemeenschappelijke ruimtes dragen medewerkers en bezoekers steeds een mondmasker. 
 • De huidige bezoekregeling stelt dat er bezoek met max. 5 personen (uit eigen bubbel) op de kamer is toegelaten en dit onbeperkt in duur. Deze mogen om de week wel veranderen, maar het aantal blijft vijf.
 • Er kan opnieuw bezoek zijn tussen campussen Den Binder en Diepenbroek.
 • Externe clienten (atelier op dinsdag en donderdag) vormen een aparte bubbel. 
 • Pakjes en post voor cliënten kunnen opgestuurd worden naar:
  • Den Binder: Lindenlaan 197, 9230 Wetteren
  • Diepenbroek: Diepenbroekstraat 34, 9230 Wetteren

De veiligheid van al onze cliënten en medewerkers geniet de hoogste prioriteit. We zien het volgen van bovenstaande afspraken en richtlijnen dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid en rekenen op ieders begrip en medewerking. De strijd is nog niet gestreden. Onze medewerkers slaan dag in, dag uit de handen in elkaar (figuurlijk dan) om het virus buiten de campussen van Sint-Lodewijk te houden én zijn daar tot nog toe met glans in geslaagd.

We trachten ons beleid met “gezond” verstand te bepalen. Dit betekent dat we zowel de richtlijnen van het (buitengewoon) onderwijs, het Agentschap zorg en gezondheid (VAPH) als de lokale overheid (gemeente Wetteren) op de voet volgen en verder vertalen naar onze werking. We streven ernaar het evenwicht te houden tussen het zorg dragen en beschermen van onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers en het kunnen realiseren van onze dagdagelijkse opdracht. Op regelmatige basis komt ons multidisciplinair coronateam samen om het huidig beleid te evalueren, aan te passen en verder vorm te geven. Tijdens deze overleggen trachten we bovendien antwoorden te vinden op alle verzamelde corona-vragen.

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email