ø•2£Œ³ãeV^tòuô°]bÒh“˜sꨥ8Š||vÞ¿ådLHH6‡¾óג,‘µ›E’2Á#«¼€€GaL<%Ä/ÿ;’öé¬Æ´AFoLµwTø2c{$³åË_)ß7™?1/âռ̤›-*ÝùÀ¾$r /tà£âãÿ=rÀÚeä,]êúÉ󏛸Ù7Ò´éJ7û±×³qQ>•N]`A[Ø¢P²N„ŽGÀ«×°]2úíº‰#µO­^€šò ·ÅWޘåÁJŽ!‹hh xb¨mF]q¢´èR1Sö;•Ü€¾Ü¾Ö¨çó0‰¸…w‚ÆF:Nÿ͂ÒCü³ÖÌz6µag<אéϒ[£|‡V^Tü]~Úc°f~_¹¹›OKûhMÕgA£e1!ê²*ìCõø[‹­€P7Ռ‰ªþ“UgÒíš¶«u+Êޚ‘go‡Š1XþOّð‚mœrHº+NѼý#êúl²Ï(w1ˆ–£ˆáÅ@=(¹"Q²e¨y_óø$’8Ôф‹3)V¦Ôâÿ‚Â$Òø|¥ç(’/¬Äò(+<ŒÏP(w5<i€È&›ÿ	ù¶ê(ÊÝÛCÄñi8óö&ž?g ‚ޝåÍIm¦‘5*ä´ò,ŠJ¯Âcn‹¶Ø™-7:êÑĨ`žîE+é;(lzý¢Ç•1´Ò_y¦Ò¬Áåô–ÍœEä‚v³ÉbcˆÿhcA+^ѼÍoj4Ï©ˆ#žy'Š9[âOT–HÝ³r;堂À„¤jțsê¤RsÉ݉¥j~Êá%@g^´óV§Ç§i÷6ñXBÎlB+—ªKH?lWŒ}¬¨ÌܯŸã¬sêÉVÏ(ʖ°Œ}ªŸÙI~·§êúޟékS¥Ôºò„ïÖ¬ƒí·Ž

Een persoonlijke assistent aanwerven via Sint-Lodewijk

Beschik je over een persoonsvolgend budget of een persoonlijk assistentiebudget en wens je jouw zorg via persoonlijke assistentie te organiseren? Dan helpen we je heel graag verder!

De Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA) van Sint-Lodewijk kan hier zeker iets betekenen voor jou.

We gaan samen met jou op zoek naar een goede assistent en nemen alle taken rond het werkgeverschap van jou over. Zowel mensen met een PAB (persoonlijk assistentiebudget) als met een PVB (persoonsvolgend budget) kunnen bij de dienst terecht.

Interesse? Neem dan graag contact op via mail dpa@sintlodewijk.be of telefonisch op het nummer 0475 78 25 65.

Deel dit bericht