Groepsfoto_verbouwing

Bouwwerken Sint-Lodewijk zijn gestart!

Sint-Lodewijk (ver)bouwt vanaf maart 2022 het oude schoolgebouw. Het betreft ingrijpende bouwwerken die gefaseerd over een periode van 3 jaar zullen worden uitgevoerd. Het vormt dan ook een grote uitdaging om gedurende het volledige bouwtraject de campus draaiende te houden.

In aanwezigheid van enkele leerlingen, leerkrachten en begeleiders, bestuursleden van vzw Sint-Lodewijk, de aannemers, het architectenbureau, de leden van de directieraad en een delegatie van het gemeentebestuur werd op 28/03/2022 het officiële startschot voor de bouwwerken op onze campus gegeven.

De oude schoolgebouwen van de Zusters Van Liefde zullen volledig aangepast, gerenoveerd en vernieuwd worden en voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften en noden van leerlingen met een motorische beperking. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden  met de integrale toegankelijkheid, functionaliteit en alle eisen qua brandveiligheid. Er wordt ook sterk ingezet op duurzaamheid.

Strategisch beleidsplan

De bouwwerken kaderen in het strategisch beleidsplan van Sint-Lodewijk en in de verdere ontwikkeling en uitbouw van de werking. Een vast bouwteam bestaande uit het bestuur en directie, stafmedewerker infrastructuur vanuit de Taborgroep, architectenbureau Detoo, ingenieursbureau SDKE, stabiliteitsingenieur Fraeye, is al meer dan 10 jaar bezig met de vernieuwing van de infrastructuur in Sint-Lodewijk. Eerder werd op de campus Kwatrecht een up-to-date internaatsgebouw gerealiseerd en in de wijk Diepenbroek werd een woon-zorggebouw gerealiseerd voor 22 volwassen bewoners.

Nu zijn de scholen aan de beurt. De realisatie van het schoolproject is complex omdat het zowel een nieuwbouw als verbouwing betreft en de site ook een historische waarde heeft, waarbij een deel door erfgoed als beschermd dorpsgezicht werd erkend. Hier ging dan ook een jarenlange voorbereiding van het bouwteam aan vooraf, waarbij verschillende scenario’s en concepten op tafel lagen.

Eerste fase verbouwingen

Na een procedure van openbare aanbesteding werden de werken eind 2021 toegewezen aan aannemer ARTES-DEPRET. De eerste fase in het masterplan is de afbraak van de ‘villa’ aan de straatkant en van een deel van de huidige keuken. Daarna wordt een nieuw onthaal gebouwd en komen er heel wat functionele klaslokalen in de ‘villa’. Nog later staan een nieuwe verbindingsgang, een nieuwe eetzaal, kinézaal en een dakterras op de planning.

Sint-Lodewijk is de referentie wat betreft onderwijs voor kleuters, kinderen (BuBaO) en jongeren (BuSO) met een motorische beperking (type 4). Het BuSO biedt, naast de richting OV1 (opleidingsvorm 1 – niet diplomagericht onderwijs), met haar opleidingsvorm OV4 diplomagericht onderwijs, wat zorgt voor een brede waaier aan opleidingen. Met de Algemene Secundaire richting vervult de school een unieke plaats en rol in het Vlaamse onderwijslandschap.

11 miljoen euro kostprijs

De kostprijs van dit ambitieuze project bedraagt in totaal zo’n 11 miljoen euro. Ongeveer 65% hiervan krijgen de scholen van Sint-Lodewijk via overheidssubsidies van AGION terugbetaald.

“We investeren letterlijk en figuurlijk in de toekomst van Sint-Lodewijk. Door het (ver)bouwen van ons schoolgebouw willen we de referentie blijven in onderwijs, zorg en ondersteuning voor personen met een motorische beperking. We investeren niet enkel in stenen, maar ook in al onze cliënten en medewerkers”, aldus algemeen directeur Ward Van Hoorde.

“We vinden het belangrijk om iedereen te betrekken in dit verhaal. Onze bestuursleden, onze leerkrachten maar zeker ook onze leerlingen. Want alleen door samen te werken, maken we Sint-Lodewijk toekomstproof en werken ten volle aan inclusie. De geïntegreerde werking blijft een bijzondere meerwaarde voor de leerlingen“, verklaart Koen de Bock, voorzitter Raad van Bestuur vzw Sint-Lodewijk.

FASES VAN DE VERBOUWINGEN

Fase 1A: afbraak Villa en afbraak aan huidige keuken – maart-juni 2022

Fase 1B: Nieuwbouwklassen  in de Villa / Nieuwbouw onthaal – april 2022-mei 2023

Fase 1C & D: Bouw van leraarskamer / verbindingsgang / rozentuin – juni 2023-sept 2024

Fase 1E: omgevingsaanleg brandweerweg + regenwaterrecuperatie okt-dec 2024

Fase 1F: Verbouwing polyvalente ruimte/keuken en kiné – jan-nov 2025

Deel dit bericht