2023-01-13-artikel-De-Genereuzen1-1

Open brief aan De Genereuzen: project onwijs onderwijs

We zagen het artikel van De Genereuzen verschijnen in De Standaard: “Ik zit in een rolstoel, moet ik daarom naar een aparte school?”. Vanuit Sint-Lodewijk willen we door een open brief onze bedenkingen uiten, en willen we de waarde van het BuBaO en BuSO onderstrepen.

Geachte heer, mevrouw

Sinds geruime tijd verschijnen er op regelmatige basis advertenties van de Genereuzen om het project #Onwijs-Onderwijs te promoten. Als MFC en school voor kinderen en jongeren met een motorische beperking, hebben wij bedenkingen bij de toon van deze advertenties en wensen wij hierop te reageren.

Op 16/12/2022 was het opschrift van de advertentie: “Ik zit in een rolstoel. Moet ik daarom naar een aparte school?” In de tekst daaronder luidt het: “Minstens 5 procent* van de kinderen in Vlaanderen volgt zo onderwijs op een ‘zijspoor’.”

  • In de advertentie wordt gesuggereerd dat leerlingen in het buitengewoon onderwijs minderwaardig onderwijs krijgen en weggehouden worden van het ‘normale’ leven.
  • Bovendien gaat men er zomaar van uit dat alle leerlingen beter af zijn in een gewone school, weliswaar mits zij daar voldoende ondersteund worden.

De eerste bewering is onjuist. De eindtermen voor ASO, BSO en TSO zijn in onze BuSO-school niet anders dan in een gewone school. Wel bieden wij daarnaast ook niet-diplomagericht onderwijs aan dat tot doel heeft de jongere maximaal voor te bereiden op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Inclusie is ook voor onze organisatie een belangrijk en permanent streven.

Vandaag sturen onze scholen maar liefst 55 gespecialiseerde ondersteuners uit, die de hier opgedane expertise inzetten om meer dan 450 leerlingen in het gewoon onderwijs te ondersteunen. Onze dienst Inclusieve Dienstverlening zorgt voor aanpassingen in de thuis- en schoolomgeving van de kinderen en jongeren met een motorische beperking, en biedt aangepaste fiets-, zwem- en typlessen aan. Inclusie? Yes please!

Doch steeds meer van onze leerlingen op de campus hebben een zware en complexe zorgvraag. Voor hen is dagelijkse therapie cruciaal om te kunnen functioneren. De twee scholen (BuBaO en BuSO) op onze campus werken nauw en geïntegreerd samen met het multifunctioneel centrum om de leerlingen alle nodige zorg te kunnen bieden.

Kine, ergo, en logo worden binnen of net na de lestijden ingepland zodat onze leerlingen en hun ouders hiermee niet extra worden belast na schooltijd. De dokter en verpleegkundigen zijn steeds aanwezig en volgen kinderen en jongeren medisch op. De leerlingen kunnen op de campus ook terecht voor psychotherapie en worden ondersteund in het complexe kluwen van het hulpmiddelenbeleid.

Deze noodzakelijke ondersteuning is niet ondergeschikt of minderwaardig t.o.v. het regulier aanbod en vormt geen drempel voor inclusie.

Hoe moeten onze kinderen en jongeren zich voelen wanneer ze een advertentie zien van #Onwijs-Onderwijs?

Moeten alle MFC’s en BuO-scholen op de schop? Komt het ooit bij de initiatiefnemers op dat er soms geen andere optie overblijft? Kan dit niet gezien worden als een zeer waardevol alternatief wanneer het niet lukt in het gewoon onderwijs omwille van de complexiteit van een beperking?

Om het met de woorden van de advertentie te zeggen: “Net zoals iedere ouder en grootouder wil je toch het beste voor je (klein)kind?” Maar wat als dat kind dagelijks een gespecialiseerde behandeling nodig heeft zoals intrapulmonale percussieventilatie (IPV) en intensief medisch en paramedisch moet worden opgevolgd?

We zijn meer gewonnen voor nuance! Onze medewerkers geven iedere dag weer het beste van zichzelf en hebben vaak jarenlange expertise opgebouwd. Het is wrang indien men dit niet naar waarde schat.

Het verrast ons dan ook dat het project zonder enige kritische overweging mee wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en de Koning Boudewijnstichting. Een teken van deze tijd wellicht, waarbij media-aandacht soms méér doorweegt dan een doordachte aanpak en strategie.

We blijven steeds bereid tot constructieve samenwerking, in het belang van alle kinderen en jongeren, ongeacht waar ze naar school gaan.

Met vriendelijke groeten

Ward Van Hoorde, Algemeen directeur

Namens het directieteam VZW Sint-Lodewijk

Bron: De Standaard

Deel dit bericht