Aanmeldingen

Als organisatie vinden we het zeer belangrijk om ouders, toekomstige cliënten, verwijzende instanties, andere professionelen … voldoende goed te kunnen informeren over ons aanbod op het vlak van onderwijs, zorg en ondersteuning.

Om die reden kiezen we voor het organiseren van informatieve bezoeken en dit zowel voor het Buitengewoon Basisonderwijs, het Buitengewoon Secundair Onderwijs en het Multifunctioneel Centrum.

De data voor de informatieve bezoeken zijn:

Informatieve bezoeken MFC – BuBaO

  • Maandag 27/03/2023 van 19u tot 20u30
  • Donderdag 20/04/2023 van 14u tot 15u30
  • Maandag 15/05/2023 van 19u tot 20u30


Informatieve bezoeken MFC – BuSO, opleidingsvorm 1

  • Maandag 20/03/2023 van 18u30 tot 20u
  • Vrijdag 21/04/2023 van 9u tot 10u30
  • Maandag 22/05/2023 van 18u30 tot 20u


Informatieve bezoeken MFC – BuSO, opleidingsvorm 4

  • Maandag 20/03/2023 van 18u30 tot 20u
  • Vrijdag 21/04/2023 van 9u45 tot 11u15
  • Maandag 22/05/2023 van 18u30 tot 20u

Inschrijven is verplicht. Dat doe je bij Team Intake en Zorgbemiddeling.
Telefonisch: 0476/81.63.03 of 0476/81.63.15 
of via mail naar aanmeldingen (aanmeldingen@sintlodewijk.be)

Voor welke dienst wens jij jou of jouw kind aan te melden? Vul het formulier in onder de desbetreffende entiteit. 

Inclusieve diensten

De inclusieve dienstverlening bestaat uit verschillende externe begeleidingsdiensten, elk gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag, kunnen meer- en minderjarigen met een motorische beperking terecht bij DIATH (diath@sintlodewijk.be) voor informatie en advies over de aankoop, de inschakeling en de aanvraag tot terugbetaling van een hulpmiddel én bij DPA (dpa@sintlodewijk.be of 09 272 51 81) voor alles omtrent persoonlijke assistentie. Minderjarigen kunnen daarnaast ook beroep doen op mobiele en ambulante begeleiding (mobiel@sintlodewijk.be) voor ondersteuning in de gewone leer- en leefomgeving. Voor de allerkleinsten is er ook GIO (gio@sintlodewijk.be). Dat is praktische ondersteuning in de kinderopvang of kleuterklas.

Mobiele of ambulante begeleiding

Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen

Dienst Persoonlijke Assistentie

Globale Individuele Ondersteuning

Multifunctioneel centrum en/of BuBaO of BuSO

Kinderen en jongeren met een motorische beperking kunnen op de hoofdcampus in Kwatrecht schoollopen in de basisschool (BuBaO) of in het secundair (BuSO). Het schoolteam zorgt voor een programma op maat met een maximale aandacht voor de specifieke noden van elke leerling. Het MFC bevindt zich op dezelfde campus. Kinderen en jongeren kunnen er terecht voor dagopvang, begeleiding en verblijf. De medewerkers van het MFC en de scholen slaan de handen in elkaar waardoor we een geïntegreerde werking kunnen garanderen. Vragen? Neem dan gerust contact op met Team Intake en Zorgbemiddeling, telefonisch (09 272 55 00) of via mail (aanmeldingen@sintlodewijk.be).

De volledige aanmeldprocedure voor het buitengewoon onderwijs vind je hier.

Volwassenwerking

Meerderjarigen met een motorische beperking kunnen bij de Volwassenwerking van Sint-Lodewijk terecht voor zowel woon- en dagondersteuning, als voor permanentie en individuele begeleiding. Afhankelijk van je noden, zijn verschillende ondersteuningsvormen mogelijk: leefgroepwerking, kamerwonen, wonen in een aanleunappartement, kortverblijf én dagbesteding. Stuur gerust een mailtje naar volwassenwerking of bel 09 272 52 00 voor meer informatie.

ENTer4

ENTer4 (info@enter4.be of 0470 30 50 17) combineert de expertise van het buitengewoon onderwijs met de knowhow van MFC’s en andere betrokken partijen. De core business van ENTer4 is ondersteuning bieden aan leerlingen met een motorische beperking in het regulier onderwijs. Onze medewerkers verplaatsen zich naar de klas om daar de nodige ondersteuning te bieden. Ze begeleiden niet enkel leerlingen, maar geven ook tips aan leerkrachten en schoolteams.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Inclusieve Diensten en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor Mobiele of Ambulante Begeleiding en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Dienst Persoonlijke Assistentie en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor Globale Individuele Ondersteuning en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor ons Multifunctioneel centrum en/of BuBaO of BuSO en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Volwassenwerking en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor ENTer4 en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.