Aanmeldingen

Voor het schooljaar 2021-2022 is het BuBaO en het BuSO, opleidingsvorm 1 (OV1) volledig volzet. Voor het BuSO, opleidingsvorm 4 (OV4) zijn er nog openstaande plaatsen. Van zodra er opnieuw plaatsen vrijkomen voor het BuBaO en voor BuSO OV1 kunnen we overgaan tot nieuwe inschrijvingen.

Als organisatie vinden we het zeer belangrijk om ouders, toekomstige cliënten, verwijzende instanties, andere professionelen … voldoende goed te kunnen informeren over ons aanbod op het vlak van onderwijs, zorg en ondersteuning.

Om die reden kiezen we voor het organiseren van informatieve bezoeken en dit zowel voor het Buitengewoon Basisonderwijs, het Buitengewoon Secundair Onderwijs en het Multifunctioneel CentrumHet bijwonen van een informatief bezoek geeft de mogelijkheid al eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen op de campus en zo ook om de nodige informatie over de werking te verzamelen.

De data voor de informatieve bezoeken zijn:

Informatieve bezoeken MFC – BuBaO

 • donderdag 19 mei van 14u tot 15u30
 • maandag 13 juni van 19u30 tot 20u30


Informatieve bezoeken MFC – BuSO, opleidingsvorm 1

 • vrijdag 20 mei van 9u tot 10u30
 • vrijdag 10 juni van 9u tot 10u30


Informatieve bezoeken MFC – BuSO, opleidingsvorm 4

 • vrijdag 20 mei van 10u30 tot 12u
 • vrijdag 10 juni van 10u30 tot 12u

Inschrijven is verplicht. Dat doe je bij Team Intake en Zorgbemiddeling, telefonisch (09/272.55.00) of via mail naar aanmeldingen@sintlodewijk.be

Het is ook steeds interessant om een virtueel bezoek brengen aan onze campus in Kwatrecht

Voor meer informatie over de werking nodigen we je graag uit om één van onderstaande presentaties met beeld en geluid te beluisteren. Elke presentatie die wordt gebruikt als leidraad tijdens een informatief bezoek, werd tot de essentie herleid en voorzien van audio.

Je gaat het best van start met de algemene situering om van daaruit heel gericht te gaan luisteren naar de specifieke werking die je interesse geniet.

 1. BuBaO
 2. BuSO, OV4
 3. BuSO, OV1
 4. MFC, eenheid kinderen
 5. MFC, eenheid jongeren 2 (= voor OV4-leeringen)
 6. MFC, eenheid jongeren 1 (= voor OV1-leerlingen)
 

Elke presentatie duurt gemiddeld een 20-tal minuten. Veel luisterplezier!

Indien je, na het beluisteren van een bepaalde presentatie of, na het bijwonen van een informatief bezoek nog meer informatie wenst of je wenst je kind aan te melden, neem dan gerust opnieuw contact op met Team Intake en Zorgbemiddeling, telefonisch (09/272.55.00) of via mail naar aanmeldingen@sintlodewijk.be

Voor welke dienst wens jij jou of jouw kind aan te melden? Vul het formulier in onder de desbetreffende entiteit. 

Inclusieve diensten

De inclusieve dienstverlening bestaat uit verschillende externe begeleidingsdiensten, elk gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag, kunnen meer- en minderjarigen met een motorische beperking terecht bij DIATH (diath@sintlodewijk.be) voor informatie en advies over de aankoop, de inschakeling en de aanvraag tot terugbetaling van een hulpmiddel én bij DPA (dpa@sintlodewijk.be of 09 272 51 81) voor alles omtrent persoonlijke assistentie. Minderjarigen kunnen daarnaast ook beroep doen op mobiele en ambulante begeleiding (mobiel@sintlodewijk.be) voor ondersteuning in de gewone leer- en leefomgeving. Voor de allerkleinsten is er ook GIO (gio@sintlodewijk.be). Dat is praktische ondersteuning in de kinderopvang of kleuterklas.

Mobiele of ambulante begeleiding

Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen

Dienst Persoonlijke Assistentie

Globale Individuele Ondersteuning

Multifunctioneel centrum en/of BuBaO of BuSO

Kinderen en jongeren met een motorische beperking kunnen op de hoofdcampus in Kwatrecht schoollopen in de basisschool (BuBaO) of in het secundair (BuSO). Het schoolteam zorgt voor een programma op maat met een maximale aandacht voor de specifieke noden van elke leerling. Het MFC bevindt zich op dezelfde campus. Kinderen en jongeren kunnen er terecht voor dagopvang, begeleiding en verblijf. De medewerkers van het MFC en de scholen slaan de handen in elkaar waardoor we een geïntegreerde werking kunnen garanderen. Vragen? Mail naar aanmeldingen@sintlodewijk.be of bel 0476 81 63 15.

Volwassenwerking

Meerderjarigen met een motorische beperking kunnen bij de Volwassenwerking van Sint-Lodewijk terecht voor zowel woon- en dagondersteuning, als voor permanentie en individuele begeleiding. Afhankelijk van je noden, zijn verschillende ondersteuningsvormen mogelijk: leefgroepwerking, kamerwonen, wonen in een aanleunappartement, kortverblijf én dagbesteding. Stuur gerust een mailtje naar volwassenwerking@sintlodewijk.be of bel 09 272 52 00 voor meer informatie.

ENTer4

ENTer4 (info@enter4.be of 0470 30 50 17) combineert de expertise van het buitengewoon onderwijs met de knowhow van MFC’s en andere betrokken partijen. De core business van ENTer4 is ondersteuning bieden aan leerlingen met een motorische beperking in het regulier onderwijs. Onze medewerkers verplaatsen zich naar de klas om daar de nodige ondersteuning te bieden. Ze begeleiden niet enkel leerlingen, maar geven ook tips aan leerkrachten en schoolteams.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Inclusieve Diensten en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor Mobiele of Ambulante Begeleiding en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Dienst Persoonlijke Assistentie en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor Globale Individuele Ondersteuning en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor ons Multifunctioneel centrum en/of BuBaO of BuSO en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor onze Volwassenwerking en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Meld je aan

Meld je aan voor ENTer4 en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.