De verschillende departementen van Sint-Lodewijk

Sint-Lodewijk is sinds 1 september 2016 erkend als vergunde zorgaanbieder.

Sint-Lodewijk is erkend als Multifunctioneel Centrum (MFC). Als MFC engageert Sint-Lodewijk zich om maximaal vraaggestuurde zorg aan te bieden aan minderjarigen en te zorgen voor een soepel zorgaanbod met vlotte overgangen tussen residentiële, semi-residentiële en mobiele en ambulante ondersteuning.

Naast het MFC bestaat Sint-Lodewijk ook uit een Volwassenwerking. Bij de volwassenwerking van Sint-Lodewijk bieden we zorg op maat aan volwassenen met een motorische beperking, aangeboren of niet-aangeboren. Op twee campussen, Diepenbroek en Den Binder, bieden we als vergunde zorgaanbieder woon- en dagondersteuning met een warm hart.

Het Buitengewoon Basis Onderwijs (BuBaO) Type 4 biedt onderwijs aan een 87-tal kinderen, met een motorische beperking en al dan niet bijkomende uitdagingen. Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) biedt aangepast onderwijs (opleidingsvorm 1 en 4) aan jongeren met een motorische beperking. 

Tot slot is er Inclusieve Dienstverlening. Deze bestaat uit:
DPA (Dienst Persoonlijke Assistentie)
DIATH (Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen)
Mobiel team (Ambulante en Mobiele Begeleiding)
GIO (Globale Individuele Ondersteuning)
Outreach (= VTO, informatie en demosessies)

Missie en Visie

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor mensen met een motorische beperking.
Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs, met een warm hart.

Meer info rond de missie en visie van Sint-Lodewijk vind je op deze pagina

Organogram en directie

Hieronder vind je de voorstelling van onze directie. Je kan hen bereiken via directie@sintlodewijk.be.  

Evenementen

Benieuwd naar onze komende evenementen? Bekijk ze op onze kalender!