De verschillende entiteiten van Sint-Lodewijk

Sint-Lodewijk is sinds 1 september 2016 erkend als vergunde zorgaanbieder.

Sint-Lodewijk is erkend als Multifunctioneel Centrum (MFC). Als MFC engageert Sint-Lodewijk zich om maximaal vraaggestuurde zorg aan te bieden aan minderjarigen en te zorgen voor een soepel zorgaanbod met vlotte overgangen tussen residentiële, semi-residentiële en mobiele en ambulante ondersteuning.

Naast het MFC bestaat Sint-Lodewijk ook uit een Volwassenwerking. Bij de volwassenwerking van Sint-Lodewijk bieden we zorg op maat aan volwassenen met een motorische beperking, aangeboren of niet-aangeboren. Op twee campussen, Diepenbroek en Den Binder, bieden we als vergunde zorgaanbieder woon- en dagondersteuning met een warm hart.

Het Buitengewoon Basis Onderwijs (BuBaO) Type 4 biedt onderwijs aan een 87-tal kinderen, met een motorische beperking en al dan niet bijkomende uitdagingen. Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) biedt aangepast onderwijs (opleidingsvorm 1 en 4) aan jongeren met een motorische beperking. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een nieuw ondersteuningsmodel van start gegaan in het onderwijs. We spreken van ondersteuners T4. Zij geven leerlinggerichte, maar ook leerkrachtgerichte ondersteuning op scholen van gewoon onderwijs binnen onze regio Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Tot slot is er Inclusieve Dienstverlening. Deze bestaat uit:
DPA (Dienst Persoonlijke Assistentie)
DIATH (Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen)
Mobiel team (Ambulante en Mobiele Begeleiding)
GIO (Globale Individuele Ondersteuning)
Outreach (= VTO, informatie en demosessies)

Missie en Visie

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor mensen met een motorische beperking.
Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs, met een warm hart.

Meer info rond de missie en visie van Sint-Lodewijk vind je op deze pagina

Organogram en directie

Hieronder vind je de voorstelling van onze directie. Je kan hen bereiken via directie@sintlodewijk.be.  

Evenementen

Benieuwd naar onze komende evenementen? Bekijk ze op onze kalender!