Contactformulier
Contactinfo

Inclusieve diensten algemeen

inclusieve@sintlodewijk.be

Dienst persoonlijke assistentie

dpa@sintlodewijk.be

Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen

diath@sintlodewijk.be

Mobiele en Ambulante Begeleiding

mobiel@sintlodewijk.be

Globale Individuele Ondersteuning

gio@sintlodewijk.be

volwassenwerking@sintlodewijk.be

zie hieronder op overzicht campussen

Met de komst van de klokkenluiderswet is Sint-Lodewijk verplicht om een meldingskanaal te hebben waar (ex-)werknemers, sollicitanten, vrijwilligers, stagiairs, bestuurders, leveranciers…,  terecht kunnen om wantoestanden in onze organisatie te melden. Een klokkenluider is iemand die mistoestanden in zijn (voormalige) organisatie aan het licht brengt.

Met de klokkenluiderswet wil men enerzijds inbreuken op bepaalde wetgeving binnen private organisaties in een vroeg stadium opsporen en behandelen en tegelijkertijd een doeltreffende bescherming bieden aan de klokkenluiders. Niet enkel individuele melders krijgen bescherming tegen represailles, maar ook al degenen die verbonden zijn met de melder(s) (bv. collega’s of familieleden of personen die de melder bijstaan) en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in de werkcontext. Denk aan ontslagbescherming, maar ook aan bescherming tegen schorsing, degradatie, weigering van promotie, pesterijen of uitsluiting, discriminatie of nadelige behandeling, vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor levering goederen of diensten, enz.

Personen doen bij voorkeur een interne melding als de inbreuk doeltreffend intern kan worden behandeld.  Anonieme meldingen zijn ook steeds mogelijk. Personen die anoniem een melding hebben gemaakt of informatie over een inbreuk openbaar hebben gemaakt, en later toch worden geïdentificeerd, krijgen ook de bescherming van het verbod tegen represailles.

Ben je een (ex-)werknemer, sollicitant, vrijwilliger, stagiair, bestuurder of leverancier van Sint-Lodewijk en wil je een wantoestand melden? Dat kan je (al dan niet anoniem) via onderstaand formulier. Een melding kan je ook mondeling doen bij het intern aanspreekpunt informatieveiligheid Karen Veldeman, via een telefoongesprek (0476 816 327) of een fysieke ontmoeting (na telefonische afspraak). 

Maak hier (al dan niet anoniem) intern melding van een wantoestand in Sint-Lodewijk.

Je kan ook extern een melding doen bij een door de overheid aangeduide entiteit. Deze instanties vind je in dit Koninklijk Besluit.

(Koninklijk besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector).

Overzicht campussen

CAMPUS KWATRECHT

Kwatrechtsteenweg 168
9230 Wetteren
info@sintlodewijk.be
Tel. 09 272 52 00
Fax. 09 272 52 40

Bereikbaarheid:
Campus Kwatrecht ligt op 10 km van Gent, 15 km van Aalst en bevindt zich vlakbij de Brusselsesteenweg. Ook met het openbaar vervoer is deze campus vlot bereikbaar. Het treinstation van Kwatrecht op de lijn Gent-Aalst, ligt op wandelafstand en verschillende buslijnen houden ook halt in de nabije omgeving. De belbus heeft een eigen halte aan de ingang van Sint-Lodewijk.

Parkeren:
De parking aan de Kwatrechtsteenweg is voorzien voor bezoekers en ouders van cliënten. Er zijn 16 plaatsen (waarvan 2 extra-brede) die aangeduid zijn met het bordje bezoeker. Ouders die hun kinderen komen brengen of afhalen, of bezoekers kunnen deze parkeerplaatsen aanwenden. Bezoekers zijn verplicht zich aan te melden aan het onthaal.
Opgelet: op vrijdag mag er tussen 15.15 uur en 16.15 uur niet geparkeerd worden op bovenvermelde parkeerplaatsen, behalve op de parkeerplaatsen vlakbij het onthaal. De andere bezoekersplaatsen worden op dat moment ingenomen door de bussen van het leerlingenvervoer. Voor ouders houden we op dat moment een deel van de personeelsparking in de kloosterstraat vrij.

CAMPUS DEN BINDER

Lindenlaan 197
9230 Wetteren
volwassenwerking@sintlodewijk.be
Tel. 09 210 30 53

Bereikbaarheid:
Campus Den Binder ligt op 10 km van Gent, 15 km van Aalst en bevindt zich vlakbij de Zuidlaan, waar ook meerdere bussen van De Lijn halt houden.

Parkeren:
Parkeren kan op de parking vlak aan het gebouw Den Binder of in de omliggende straten.

CAMPUS DIEPENBROEK

Diepenbroekstraat 34
9230 Wetteren
volwassenwerking@sintlodewijk.be
Tel. 09 210 30 67

Bereikbaarheid:
Campus Diepenbroek ligt op 10 km van Gent, 15 km van Aalst en bevindt zich vlakbij de Zuidlaan, waar ook meerdere bussen van De Lijn halt houden.

Parkeren:
Parkeren kan op de parking vlak aan het gebouw Diepenbroek of in de omliggende straten.