Externe begeleiding van personen met een beperking via de Inclusieve Dienstverlening

Alle externe begeleidingsdiensten van Sint-Lodewijk zijn gebundeld onder één noemer: Inclusieve Dienstverlening. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze instaan voor een optimale begeleiding van personen met een motorische beperking. Naargelang de ondersteuningsvraag kan je volgende werkvormen onderscheiden: Globale Individuele Ondersteuning (GIO), Mobiele en Ambulante Begeleiding, Dienst Informatie en Advies Technische hulpmiddelen (DIATH) en Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA). De Inclusieve Dienstverlening, dat is een sterke speler in het nieuwe zorglandschap.

 

Inclusieve begeleiding van personen met een motorische beperking

De Inclusieve Dienstverlening heeft een veelzijdig aanbod. Onze medewerkers stellen hun expertise ter beschikking om personen en gezinnen die kiezen voor inclusieve ondersteuning buiten de muren van Sint-Lodewijk optimaal te begeleiden.

Rekening houdend met het gewijzigde zorglandschap, evoluties binnen het onderwijs én de nieuwe vorm van zorgfinanciering, kunnen we vanuit Sint-Lodewijk een gepersonaliseerd en flexibel aanbod uitwerken dat tegemoetkomt aan uiteenlopende vragen.

 

Eén aanspreekpunt

Door het samenvoegen van alle kanalen in een overkoepelend geheel met slechts één aanmeldingsprocedure, garanderen we een optimale opvolging voor ondersteuning, training, advies, begeleiding en/of persoonlijke assistentie in je natuurlijke context.

 

Wie komt in aanmerking?

Iedereen met zorggerelateerde vragen kan bij ons terecht. Heeft je kind nood aan ondersteuning in de klas? Heb je zelf vragen rond het aanpassen van je woning? Wil je weten wat in jouw geval de meest geschikte financiële tussenkomst is of ben je op zoek naar een geschikte vrijetijdsbesteding voor jou of je kind? Samen gaan we op zoek naar een zo goed mogelijk antwoord op je vraag.

 

Regio

De Inclusieve Dienstverlening van Sint-Lodewijk is actief binnen de regio Oost-Vlaanderen en in de zuidwestelijke streek van Vlaams-Brabant.