Gouden raad van Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen

De Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH) is één van de drie externe begeleidingsdiensten van Sint-Lodewijk. Hiertoe behoren ook het Mobiel Team en de Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA). DIATH richt zich tot personen met een motorische beperking of een vermoeden ervan. Je kan bij DIATH terecht voor ondersteuning betreffende de aankoop, de inschakeling en de aanvraag tot terugbetaling van een hulpmiddel. Hierbij kan je rekenen op zowel inhoudelijke ondersteuning, als een goede opvolging.

 

Informatie en advies over hulpmiddelen

De therapeuten van DIATH geven informatie en advies over technische hulpmiddelen en aanpassingen op school, in de klas of thuis binnen Oost-Vlaanderen en in de zuidwestelijke regio van Vlaams-Brabant. Dit omvat het toepassingsgebied, de technische eigenschappen, het gebruik, de aankoop én mogelijke terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen. DIATH helpt cliënten kind de juiste keuze te maken uit het ruime aanbod hulpmiddelen dat op de markt te vinden is. De meest gangbare hulpmiddelen kan je bij ons op proef aanvragen en uittesten alvorens je tot de effectieve aankoop overgaat.

 

Gemachtigd expert

DIATH is erkend als gemachtigd expert door het VAPH en kan in deze hoedanigheid gefundeerde expertiseverslagen afleveren voor de meeste hulpmiddelen en aanpassingen die binnen de wetgeving van Individuele Materiële Bijstand (IMB) vallen.

Daarnaast is DIATH ook erkend als Rolstoel Advies Team (RAT) voor het opmaken van Rolstoel Advies Rapporten (RAR) in het kader van de aanvraag van verplaatsingshulpmiddelen bij de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). DIATH mag gespecialiseerd advies geven over:

  • woning- en aanvullende aanpassingen
  • autoaanpassingen, rolwagens en fietsen
  • communicatie: computerbediening en software
  • hulpmiddelen dagelijks leven
  • douchestoel, -raam, -brancard en –wagen én toiletstoelen
  • aangepaste stoelen, tafels, bedden en zetels
  • antidecubitusmateriaal
  • optrektoestellen, patiëntliften én til-en verplaatsingssystemen
  • ondersteuning mobiliteit bovenste ledematen

 

Wat is de kostprijs?

De kostprijs hangt af van een aantal variabelen. We bekijken graag samen met jou onder welke voorwaarden je onze diensten kan inkopen.