Een persoonlijke assistent aanwerven via Sint-Lodewijk
De Dienst Persoonlijke assistentie (DPA) is één van de drie externe begeleidingsdiensten van Sint-Lodewijk. Hiertoe behoren ook het Mobiel Team en de Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH). Wanneer personen met een beperking over een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of over een persoonsvolgend budget (PVB) beschikken, kunnen ze beroep doen op de DPA. Een persoonlijk assistent (PA) ondersteunt je bij een uitgebreide waaier aan taken.

 

Hoe vind ik een persoonlijke assistent?

In samenspraak met jou als budgethouder, zoekt de coördinator een persoonlijke assistent die voldoet aan je gewenste criteria. Iemand waarbij jij of je kind zich goed voelen. Ook ouders kunnen zich via de DPA laten inschrijven als persoonlijke assistent voor hun kind. Bij een goede match tussen de budgethouder en de persoonlijke assistent maakt de dienst een overeenkomst op tussen de budgethouder en Sint-Lodewijk. De assistent wordt dan werknemer van Sint-Lodewijk. Sint-Lodewijk neemt alle taken op die bij het werkgeverschap horen. Denk hierbij aan aanwezig zijn, een contract afsluiten met de werknemer, loon uitbetalen én evaluatie en vorming voorzien voor de assistent. Deze krijgen dus de nodige ondersteuning van de DPA zodat ze een kwalitatief aanbod kunnen garanderen en dit binnen heel Vlaanderen.

 

Wat is de kostprijs van een persoonlijke assistent?

De kostprijs is afhankelijk van diverse factoren. Het kostenplaatje hangt enerzijds af van de keuze van de assistent. De anciënniteit en het diploma van de persoonlijke assistent bepalen of de prijs hoger of lager zal zijn. Anderzijds is het soort budget waarover de budgethouder beschikt een tweede bepalende factor voor de prijsberekening.

 

Takenpakket persoonlijke assistent

Een persoonlijke assistent voert allerlei taken uit die de organisatie van je dagelijkse leven vereenvoudigen. Het kan gaan om verzorging, ADL-ondersteuning, huishoudelijk werk, boodschappen doen, vervoer én assistentie op school, op het werk of tijdens je vrijetijdsbesteding. Deze opsomming is slechts het puntje van de ijsberg. Maak vrijblijvend een afspraak als je graag meer wil weten over de werking van de DPA.