Globale individuele ondersteuning van kinderen met een motorische beperking in kleuterklas of kinderopvang

GIO staat voor globale individuele ondersteuning van kinderen met een (vermoeden van een) motorische beperking. Het is een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en wil de participatie van jonge kinderen met specifieke zorg- of onderwijsbehoeften in de kinderopvang en het regulier onderwijs bevorderen.

 

Wat is globale individuele ondersteuning?

GIO is een nieuwe ondersteuningsvorm en heeft als doel kinderen tussen 1 en 7 jaar met een (vermoeden van een) beperking, maximaal te laten deelnemen aan de kinderopvang, buitenschoolse opvang en het regulier onderwijs tot en met het eerste leerjaar. Via deze ondersteuningsvorm kunnen medewerkers van de inclusieve dienstverlening, kinderen, ouders, leerkrachten en kinderbegeleiders rekenen op begeleiding en praktische ondersteuning op de werkvloer.

In nauw overleg geeft het Inclusief Team van Sint-Lodewijk de inhoud van de begeleiding vorm, gebaseerd op de noden van het kind en zijn ouders én afgestemd op reeds aanwezige hulp. Het kan onder meer gaan om ontwikkelingsstimulatie, ondersteuning bij klasactiviteiten, het stimuleren van de werkattitude, zorgen voor een ergonomische zithouding en aangepast (school)meubilair of assistentie tijdens verzorgingsmomenten.

 

Praktisch

Jonge kinderen met een (vermoeden van een) motorische beperking hebben elk schooljaar recht op maximaal 30 begeleidingsuren in een inclusieve context, opgedeeld in blokken van 1 à 2 uur. Hierbij hebben we oog voor de samenwerking tussen ouders, school, kinderopvang of andere betrokken partijen. Sint-Lodewijk biedt GIO aan voor kinderen met een motorische beperking in alle eerstelijnszones binnen de regio Oost-Vlaanderen.

 

Iets voor je kind?

Als de inclusieve context (kinder- of buitenschoolse opvang, school) akkoord is, kan je als ouder een aanvraag voor GIO doen bij Sint-Lodewijk. Aan de hand van je wensen bekijken we wat mogelijk is. GIO is snel inzetbaar en wordt bovendien volledig gesubsidieerd waardoor onze diensten voor je kind en jou gratis zijn.