Begeleiding aan huis? Ons Mobiel Team staat paraat

Het Mobiel Team is, net zoals de Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH) en de Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA), een externe begeleidingsdienst van Sint-Lodewijk. Kinderen en jongeren met een motorische beperking of een vermoeden ervan kunnen bij dit team terecht voor mobiele of ambulante begeleiding.

 

Wat kunnen we voor je doen?

De medewerkers van het Mobiel Team ondersteunen kinderen en adolescenten in hun gewone leer- en leefomgeving. Het kan gaan om begeleiding aan huis, maar evengoed om begeleiding op school of in de vrije tijd. Het team werkt aanvullend op andere personen en diensten waarop een kind en zijn ouders beroep kunnen doen. Denk hierbij aan de school, ondersteuners, CLB of privétherapeuten.

Het Mobiel Team helpt ouders en hun netwerk het kind nog deskundiger en doelgerichter te benaderen. Concreet gebeurt dit door een deel van de begeleidingstijd met het kind of de jongere te werken, terwijl het andere deel van de tijd besteed wordt aan het doorgeven van tips en advies aan andere betrokken partijen.

Mobiele en ambulante begeleiding staan voor advies, begeleiding en training van het kind en de ouders op verschillende vlakken:

  • Begeleiding aan huis
    • geschikte vrijetijdsbesteding zoeken
    • vragen beantwoorden over hulpverlening en financiële tussenkomst
  • kinderen leren zwemmen, fietsen, typen, werken met aangepaste software
  • ondersteuning en begeleiding in de klas of op school

 

Wie komt in aanmerking?

We bieden begeleiding aan kinderen en jongeren, van 1 tot en met 25 jaar, met een motorische beperking of een vermoeden ervan, die woonachtig zijn in de regio Oost-Vlaanderen of Zuidwest-Brabant

 

Ervaren en gedreven team

Het Mobiel Team bestaat uit kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, pedagogische begeleiders en een coördinator. Het doel is om kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen leer- en leefomgeving.

 

Wat is de kostprijs?

De kostprijs hangt af van een aantal variabelen. We bekijken graag samen met jou onder welke voorwaarden je onze diensten kan inkopen.