Multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Lodewijk

Kinderen en jongeren die nood hebben aan specifieke ondersteuning omwille van een motorische beperking, kunnen bij het multifunctioneel centrum (MFC) van Sint-Lodewijk terecht voor dagopvang, begeleiding en verblijf. Het multifunctioneel centrum bundelt verschillende soorten dienstverlening waarbij je kan rekenen op een soepel zorgaanbod dat vertrekt vanuit jouw zorgvragen.

 

Begeleiding, dagopvang en verblijf

Begeleiding van je kind, maar ook van je gezin en de ruimere context, is belangrijk tijdens het hele ondersteuningstraject. Buiten de schooluren is je kind in goede handen tijdens de schoolaanvullende opvang. Opvoeders zorgen namelijk voor een aangepaste dagbesteding. Bovendien is overnachten in een eigen kamer, met inbegrip van opvang en ondersteuning ook mogelijk. De hele week, enkel op woensdag of toch liever in het weekend? We bekijken graag wat mogelijk is op basis van jouw ondersteuningsvraag. Ook tijdens de vakantieperiodes is dagopvang en/of verblijf een optie.

 

Therapie in de klas? Dat kan!

Het multifunctioneel centrum handelt volgens het model van geïntegreerde werking. Je kind krijgt bijvoorbeeld niet alleen therapie in de daarvoor voorziene ruimte, maar ook in de klas of in de leefgroep. Zo zijn de aangeleerde handelingen echt betekenisvol.

 

Jouw zorgvraag als basis

Heeft je kind nood aan bepaalde hulpmiddelen in de klas? Wil je dat het zelfstandig leert fietsen? En zou een aangepaste computer ook wel handig zijn? Het is normaal dat je verschillende ondersteuningsvragen hebt. We stemmen deze inhoudelijk op elkaar af zodat ons begeleidingsaanbod resulteert in één samenhangend geheel.

 

Deskundig team kenmerkt multifunctioneel centrum

Dagelijks kan je kind rekenen op professionele ondersteuning van een ervaren team. De cliëntverantwoordelijke is je eerste aanspreekpunt en waakt over de kwaliteit van het totale ondersteuningsaanbod. Opvoeders bieden pedagogische ondersteuning en hulp bij dagdagelijkse activiteiten. Iedereen krijgt een mentor toegewezen en voor medische ondersteuning kan je bij de verpleegkundigen terecht. Daarnaast zijn er ergo-, psycho-, kinesitherapeuten, logopedisten en voedingsconsulenten op de campus. Alle paramedici vallen onder het toeziend oog van een medisch coördinator.

Lees de meest recente versie van de Collectieve Rechten en Plichten van het MFC op de pagina financiering.