Buitengewoon basisonderwijs: samen leren en spelen, op jouw maat

Het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) Sint-Lodewijk is een school voor kleuters en kinderen met een motorische beperking. We bieden kwalitatief onderwijs aan, waarbij de persoonlijke groei van elk kind centraal staat. Rijke ontwikkelingskansen stimuleren je kind continu in zijn ontplooiing. Een individueel leeraanbod met een programma op maat en aangepaste werkvormen is wat je van ons mag verwachten.

 

Bijzonder en buitengewoon?

Het buitengewoon basisonderwijs kent geen eindtermen en leerplannen, maar werkt met ontwikkelingsdoelen en heeft een in­spanningsverplichting om deze doelen te berei­ken. Bovendien is het buitengewoon basison­derwijs niet zomaar een andere plaats van onderwijzen ten opzichte van zijn reguliere variant, het is vooral een andere manier van onderwijzen.

 

Programma op maat in het buitengewoon basisonderwijs

Het aanbod vormt zich rondom de specifieke behoeften van elke leerling. Zo wordt het weekprogramma opgesteld volgens de onderwijs– en ontwikkelings­behoeften van de kinderen uit de klasgroep. We zorgen hierbij voor een harmonische vorming waarin we maximale leer­kansen bij elk kind nastreven. Het klasteam staat in voor de realisatie en implementatie van dit programma. Samen met de collega’s van het MFC staan we garant voor een geïntegreerde werking.

 

Onderwijs aan huis

Kinderen die lange tijd afwezig zijn we­gens ziekte, ongeval of een beperking, hebben per week recht op 4 uur onderwijs aan huis. Dit noemen we ook wel tijdelijk onder­wijs aan huis (TOAH).

Leerplichtige leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het bui­tengewoon lager onderwijs, maar omwille van een beperking on­mogelijk lessen kunnen volgen op school, hebben recht op permanent on­derwijs aan huis (POAH).

Zowel POAH als TOAH zijn kosteloos voor de ouders. Deze vormen van onderwijs aan huis voor zieke kinde­ren zijn te onderscheiden van huisonderwijs, waarbij ouders van leerplichtige leerlingen ervoor kiezen om zelf onderwijs te organiseren en te bekostigen.

Klik op één van onze vriendjes en ontdek wat zij te vertellen hebben...

Klasblog

Citroengeel

Groen

Rood

Giraffen

Eendjes

Knaloranje

Olifantengrijs

Lavendelpaars

Hemelsblauw

Bizonbruin

Citroengeel

Groen

Rood

Giraffen

Eendjes

Knaloranje

Olifantengrijs

Lavendelpaars

Hemelsblauw

Bizonbruin