Buitengewoon basisonderwijs: samen leren en spelen, op jouw maat

Het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) Sint-Lodewijk is een school voor kleuters en kinderen met een motorische beperking. We bieden kwalitatief onderwijs aan, waarbij de persoonlijke groei van elk kind centraal staat. Rijke ontwikkelingskansen stimuleren je kind continu in zijn ontplooiing. Een individueel leeraanbod met een programma op maat en aangepaste werkvormen is wat je van ons mag verwachten. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vind je via deze link.

 

Bijzonder en buitengewoon?

Het buitengewoon basisonderwijs kent geen eindtermen en leerplannen, maar werkt met ontwikkelingsdoelen en heeft een in­spanningsverplichting om deze doelen te berei­ken. Bovendien is het buitengewoon basison­derwijs niet zomaar een andere plaats van onderwijzen ten opzichte van zijn reguliere variant, het is vooral een andere manier van onderwijzen.

 

Programma op maat in het buitengewoon basisonderwijs

Het aanbod vormt zich rondom de specifieke behoeften van elke leerling. Zo wordt het weekprogramma opgesteld volgens de onderwijs– en ontwikkelings­behoeften van de kinderen uit de klasgroep. We zorgen hierbij voor een harmonische vorming waarin we maximale leer­kansen bij elk kind nastreven. Het klasteam staat in voor de realisatie en implementatie van dit programma. Samen met de collega’s van het MFC staan we garant voor een geïntegreerde werking.

 

Onderwijs aan huis

Kinderen die lange tijd afwezig zijn we­gens ziekte, ongeval of een beperking, hebben per week recht op 4 uur onderwijs aan huis. Dit noemen we ook wel tijdelijk onder­wijs aan huis (TOAH).

Leerplichtige leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het bui­tengewoon lager onderwijs, maar omwille van een beperking on­mogelijk lessen kunnen volgen op school, hebben recht op permanent on­derwijs aan huis (POAH).

Zowel POAH als TOAH zijn kosteloos voor de ouders. Deze vormen van onderwijs aan huis voor zieke kinde­ren zijn te onderscheiden van huisonderwijs, waarbij ouders van leerplichtige leerlingen ervoor kiezen om zelf onderwijs te organiseren en te bekostigen.

 

Partners in ons onderwijs

We werken nauw samen met het MFC verbonden aan de school. Kinderen kunnen voor-en naschools opgevangen worden tijdens de schoolaanvullende opvang binnen het MFC. In deze tijd kan huiswerk onder begeleiding gemaakt worden in de vertrouwde klasomgeving. Daarnaast kunnen de individuele therapieën op een geïntegreerde manier aangeboden worden tijdens klasactiviteiten en lessen.

Samen met CLB Wetteren dragen we zorg voor je kind en volgen we de totale ontwikkeling van je kind nauw gezet op. We volgen zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling als de gezondheid van je kind op. Hiervoor staan we in contact met de medewerkers van CLB Wetteren. Zij staan paraat om zowel ouders en kind als school bij te staan bij het begeleiden en onderwijzen van je kind.

Pedagogische begeleiding ondersteunt ons in het bewaken en bijsturen van onze onderwijskwaliteit. Aan de hand van bezoeken, vormingen, intervisies vormen we onze eigen leerkrachten en therapeuten om zo kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en ons pedagogisch project te realiseren.

Klik op één van onze vriendjes en ontdek wat zij te vertellen hebben...

Klasblog

Kanariegeel

Groen

Rood

Giraffen

Eendjes

Vossenoranje

Wolvengrijs

Vlinderpaars

Pauwblauw

Berenbruin

Citroengeel

Groen

Rood

Giraffen

Eendjes

Knaloranje

Olifantengrijs

Lavendelpaars

Hemelsblauw

Bizonbruin