Buitengewoon secundair onderwijs

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Sint-Lodewijk is een school voor jongeren met een motorische beperking. BuSO Sint-Lodewijk biedt adolescenten twee opleidingsvormen aan. Binnen elke opleidingsvorm worden lessen en activiteiten ingericht met een maximale aandacht voor de specifieke noden van elke leerling zodat iedereen zich op een evenwichtige manier kan ontplooien. Verder kan je rekenen op een vlotte samenwerking van onze school met de leefgroepen en de therapeuten van het MFCMeer informatie over de inschrijvingsprocedure vind je via deze link. Let op: momenteel zijn alle plaatsen binnen BuSO Sint-Lodewijk volzet.

Opleidingsvorm 4

In opleidingsvorm 4 (OV4) worden onze leerlingen na een gemeenschappelijke vorming in de eerste graad van het buitengewoon secundair onderwijs georiënteerd naar hun voorkeursonderwijsvorm in de tweede en derde graad. Daar waar de praktische opleidingen Kantoor en Organisatiehulp eerder arbeidsmarktgericht zijn, is er ook een aanbod voor leerlingen die zich aangetrokken voelen tot theoretische benaderingen en na het secundair onderwijs een bachelor- of masterdiploma willen behalen. Het gaat om de richtingen Latijn, Economie en Humane Wetenschappen.

Wie een algemene vorming wil combineren met praktische toepassingen, kan kiezen voor de studierichting Handel. Deze is gericht op doorstroming naar professionele bachelors in het hoger onderwijs, maar meteen het beroepsleven instappen kan natuurlijk ook.

Studieaanbod OV4

Opmerking: in het schooljaar 2022-2023 start men met de hervorming in het vierde jaar.
In de daaropvolgende schooljaren worden achtereenvolgens ook het vijfde en zesde jaar hervormd.

Opleidingsvorm 1

Het onderwijs in opleidingsvorm 1 (OV1) is gericht op maatschappelijk functioneren, op participeren en indien mogelijk op arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. OV1 is onderverdeeld in twee leeftijdsgebonden fases die beiden ontwikkelingsdoelen nastreven op vlak van wonen, werken, vrije tijd en overkoepelende vaardigheden.

Waar een aanbodgestuurde aanpak eigen is aan Fase 1 (tot 18 jaar) zien we dat Fase 2 (18-plussers) door middel van een vraaggestuurd aanbod leerlingen klaarstoomt voor de toekomst. De klasverdeling vormt zich rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling.

Bovendien is er een faseoverschrijdend functioneel aanbod dat het accent legt op eigen tempo, ontdekken en ervaren in een klimaat van nabijheid, veiligheid en continuïteit.

Studieaanbod OV1

Partners in ons onderwijs

We werken nauw samen met het MFC verbonden aan onze school. Leerlingen kunnen voor-en naschools opgevangen worden tijdens de schoolaanvullende dagopvang binnen het MFC. In deze tijd kan huiswerk en studiebegeleiding in een vertrouwde omgeving. Daarnaast kunnen individuele therapieën op een geïntegreerde manier aangeboden worden tijdens klasactiviteiten en lessen.

Samen met CLB Wetteren  dragen we zorg voor onze jongeren en volgen we hun totale ontwikkeling nauwgezet op. We volgen zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling als de gezondheid van onze leerlingen op. Hiervoor staan we in contact met de medewerkers van CLB Wetteren. Zij staan paraat om zowel de jongere, de ouders en de school bij te staan bij het begeleiden en onderwijzen.

De pedagogische begeleiding ondersteunt ons in het bewaken en bijsturen van onze onderwijskwaliteit. Aan de hand van bezoeken, vormingen, intervisies vormen we onze eigen leerkrachten en therapeuten om zo kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en ons pedagogisch project te realiseren