Buitengewoon secundair onderwijs

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Sint-Lodewijk is een school voor jongeren met een motorische beperking. BuSO Sint-Lodewijk biedt adolescenten twee opleidingsvormen aan. Binnen elke opleidingsvorm worden lessen en activiteiten ingericht met een maximale aandacht voor de specifieke noden van elke leerling zodat iedereen zich op een evenwichtige manier kan ontplooien. Verder kan je rekenen op een vlotte samenwerking van onze school met de leefgroepen en de therapeuten van het MFCMeer informatie over de inschrijvingsprocedure vind je via deze link. Let op: momenteel zijn alle plaatsen binnen BuSO Sint-Lodewijk volzet.

Opleidingsvorm 4

In opleidingsvorm 4 (OV4) worden onze leerlingen na een gemeenschappelijke vorming in de eerste graad van het buitengewoon secundair onderwijs georiënteerd naar hun voorkeursonderwijsvorm in de tweede en derde graad. Daar waar de praktische opleidingen Kantoor en Organisatiehulp eerder arbeidsmarktgericht zijn, is er ook een aanbod voor leerlingen die zich aangetrokken voelen tot theoretische benaderingen en na het secundair onderwijs een bachelor- of masterdiploma willen behalen. Het gaat om de richtingen Latijn, Economie en Humane Wetenschappen.

Wie een algemene vorming wil combineren met praktische toepassingen, kan kiezen voor de studierichting Handel. Deze is gericht op doorstroming naar professionele bachelors in het hoger onderwijs, maar meteen het beroepsleven instappen kan natuurlijk ook.

Studieaanbod OV4

Opmerking: in het schooljaar 2022-2023 start men met de hervorming in het vierde jaar.
In de daaropvolgende schooljaren worden achtereenvolgens ook het vijfde en zesde jaar hervormd.

Opleidingsvorm 1

In opleidingsvorm 1 (OV1) krijgen de leerlingen een algemene en sociale vorming die gericht is op:

  • maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning
  • en voor zover mogelijk, arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.

 

Werken in fasen

In BuSO Sint-Lodewijk wordt OV1 opgedeeld in twee fasen.

Bij de overstap naar het BuSO, krijgen al onze leerlingen een basisaanbod. Rond de leeftijd van 18 jaar wordt de focus verlegd naar een individuele toekomstverkenning.

Binnen elke pedagogische eenheid worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd met het oog op het verwerven van competenties en vaardigheden op vlak van wonen, werken, vrije tijd en enkele overkoepelende vaardigheden.  

Studieaanbod OV1

Partners in ons onderwijs

We werken nauw samen met het MFC verbonden aan onze school. Leerlingen kunnen voor-en naschools opgevangen worden tijdens de schoolaanvullende dagopvang binnen het MFC. In deze tijd kan huiswerk en studiebegeleiding in een vertrouwde omgeving. Daarnaast kunnen individuele therapieën op een geïntegreerde manier aangeboden worden tijdens klasactiviteiten en lessen.

Samen met CLB Wetteren  dragen we zorg voor onze jongeren en volgen we hun totale ontwikkeling nauwgezet op. We volgen zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling als de gezondheid van onze leerlingen op. Hiervoor staan we in contact met de medewerkers van CLB Wetteren. Zij staan paraat om zowel de jongere, de ouders en de school bij te staan bij het begeleiden en onderwijzen.

De pedagogische begeleiding ondersteunt ons in het bewaken en bijsturen van onze onderwijskwaliteit. Aan de hand van bezoeken, vormingen, intervisies vormen we onze eigen leerkrachten en therapeuten om zo kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en ons pedagogisch project te realiseren