Voor medewerkers DPA wordt er geen middagpauze ingelast in het uurrooster (de uren worden doorbetaald).

Tijdens de werktijd voorzie je als assistent in je eigen maaltijden. Als je met de budgethouder buitenshuis gaat en de budgethouder betaalt jouw maaltijd, dan betaal je minimaal een eigen bijdrage ten belope van de kost van de maaltijden in Sint-Lodewijk (zoals dit ook bij andere medewerkers van Sint-Lodewijk gehanteerd wordt).

Momenteel gelden onderstaande prijzen (deze kunnen evolueren)

  • Ontbijt: 2,10
  • Warme maaltijd: 4,70
  • Broodmaaltijd: 2,10


Je duidt dit aan in het document “arbeidsprestaties ifv loontoeslag”. Deze kost wordt verrekend via je loon. Je hoeft dus geen rechtstreekse betaling te doen aan de budgethouder.

Je kan er als assistent ook voor kiezen om niets te eten of te drinken. Je bent dan mee om de budgethouder te ondersteunen tijdens het eten/drinken.

Ook als je samen met de budgethouder op reis gaat, is bovenstaande afspraak ifv de maaltijden die je dan nuttigt, van toepassing.