Maaltijden

De enthousiaste keukenploeg zorgt voor de voorbereiding en de uitwerking van de maaltijden met aandacht voor een gevarieerd en gezond menu. Onder supervisie van een diëtiste wordt dagelijks een 40-tal dieetmaaltijden bereid. De distributie van de maaltijden gebeurt via een systeem van thermoporten en warmwagens.

Op de voedingscommissie, waarin afgevaardigden zetelen van verschillende diensten en van de leerlingen/cliënten, worden adviezen en opmerkingen besproken in functie van het verbeteren van de maaltijden.

Een HACCP-team bewaakt en controleert de veiligheid en de kwaliteitsvoorschriften. Hazard analysis critical control points (HACCP) zijn door de overheid opgelegde normen inzake hygiëne.

Op het menu