Campus Kwatrecht beschikt over 3 parkeerzones voor medewerkers. Maximum snelheid in deze parkeerzones is beperkt tot 20 km/u. 

 

Parkeermogelijkheden

Personeelsparking Kloosterstraat (92 parkeerplaatsen)

Deze parking is voorzien van slagbomen en is enkel toegankelijk voor medewerkers met een badge. De parking is voorbehouden voor medewerkers van BuSO, BuBaO,
onthaalmedewerkers en medewerkers team keuken.

Stagiairs en vrijwilligers krijgen toegang tot de parkeerplaatsen, ze dienen hiervoor een badge aan te vragen aan het onthaal. Er zijn 2 voorbehouden plaatsen voorzien voor directie onderwijs.

Op vrijdag (of bij vrijdagsituatie) vanaf 15.00 uur, wordt de slagboom aan de inrit in open stand geplaatst en mag er niet geparkeerd worden tussen de gele palen (voorbehouden voor ouders die kinderen afhalen).

 

Personeelsparking Klaverweide (20 parkeerplaatsen)

Deze parking is voorzien van een slagboom en is enkel toegankelijk voor personen met een badge. 

De parking voorziet 20 parkeerplaatsen en is uitsluitend voorzien van voorbehouden plaatsen:
– directie (3)
– coördinerende arts (1)
– medewerkers van het mobiele team (4)
– voertuigen mfc 
(3)
– medewerkers (begeleiding en verpleging) welke werkzaam zijn minstens tot 21u00 (9)

Medewerkers weekend en nacht nemen de leegstaande plaatsen in. Beide minibussen staan geparkeerd aan het begin van deze parking. 

De verharde zone aan de rechterzijde is uitsluitend voor motoren en bromfietsen!

 

Personeelsparking Kwatrechtsteenweg (100 parkeerplaatsen)

Deze parking is enkel toegankelijk voor medewerkers horende binnen de zorginstelling, behalve voor deze welke dienen te parkeren op de personeelsparking Kloosterstraat.
Medewerkers van de volwassenwerking welke op onze campus moeten aanwezig zijn, kunnen hier parkeren.

 

Fietsenstallingen personeel 

Voor fietsen is er een beveiligde fietsenstalling voorzien aan de tuinklassen en naast de bungalow. Je krijgt toegang via jouw badge. Voor vrijwilligers en stagiairs die met
de fiets komen kan via het onthaal een badge worden aangevraagd.

 

Parking aan bungalow en bezoekersparking

Op de parking aan de bungalow mag niet geparkeerd worden. Deze is voorbehouden voor het dienstvoertuig team techniek.

De bezoekersparking is uitsluitend voorbehouden voor bezoekers. Op vrijdag (of vrijdagmomenten) mag er niet geparkeerd worden tussen 15.15 uur en 16.15 uur tenzij op de parkeerplaatsen aan het onthaal (de parking moet beschikbaar gehouden worden voor de bussen van het leerlingenvervoer).

Mits toelating kan een medewerker parkeren op de parking voor bezoekers, voor:
– laden en lossen
– medische redenen: parkeerkaart aan te vragen aan directie via directiesecretariaat a.d.h.v. een medisch attest

 

Voor het volledige parkeerbeleid van Sint-Lodewijk kan je hier terecht: Parkeerreglement Sint-Lodewijk