Tijdsregistratie/werkrooster

Er is voor medewerkers DPA geen elektronische tijdsregistratie. Het is dus belangrijk om het werkrooster correct en eerlijk in te vullen. Je vertrekt steeds vanuit je vast uurrooster. Alle wijzigingen die gebeuren in het kader van flexibiliteit dienen duidelijk te worden vermeld. Het werkrooster wordt ingevuld op de SharePoint DPA.

Elke assistent krijgt bij de opstart een link naar zijn werkrooster toegestuurd. Dit document bevat enerzijds een deel dat belangrijk is ifv de verloning, het andere deel betreft jouw uurrooster. De info die relevant is voor de verloning (oa. vervoer woon-werk, extra prestaties, gewerkte dagen) wordt via dit document rechtstreeks doorgegeven aan de personeelsdienst. Het is belangrijk om deze info steeds tijdig aan te vullen en ook steeds aan te vullen tot het einde van de betreffende maand (ook al deed je deze prestaties nog niet). 

Arbeidsduur wordt geteld per kwartier. Dit is ook de manier van noteren in het werkrooster. De minimum daggrens van toepassing op een uurrooster bedraagt 4 uur ononderbroken prestatie indien het contract met Sint-Lodewijk minder dan 13u bedraagt. Bij een contract van meer dan 13u zijn dit blokken van minimaal 3u. De maximum daggrens bedraagt 11 uur totale arbeidstijd. 

Soms heb je recht op extra loon (Arbeidsprestaties ifv loontoeslag)

  • Zondag: 100% extra op het uurloon
  • Zaterdag, avond (minimaal 3u30 werken tussen 18u en 23u) en nacht (tussen 23u en 7u): 20% extra
  • Feestdag: 50% extra

Als je verlof neemt of je werkt niet op een feestdag of een ander moment wanneer je normaal werkt, dan heb je geen recht op meerprestaties (of extra prestaties). Deze worden enkel uitbetaald als ze ook effectief gepresteerd zijn.

Berekening uren en arbeidsprestaties ifv loontoeslag bij deelname aan weekend, vakantie,…
Het is best om dit tijdig door te geven, zodat dit vooraf kan berekend worden en doorgegeven aan de budgethouder. Een werkdag telt voor maximaal 9u (8u en 1u extra) als je werkt van 7u tot 23u.

Een slapende nacht (tussen 23u en 7u) telt voor 3u. Als je langer moet werken dan 23u en/of vroeger dan 7u dan tellen de effectief gepresteerde uren. Als je moet opstaan ’s nachts geef je minimaal een kwartier in als werktijd (ook al sta je maar 5 minuten op). Deze tijd wordt verdubbeld. Je hebt recht op loontoeslag m.n. avond, evt. zaterdag, evt. zondag, evt. feestdag, nacht, dit alles afhankelijk van de uren en de tijdstippen die je werkt.

Feestdagen

Op een wettelijke feestdag of op een verlegde wettelijke feestdag moet je niet werken. Deze uren worden doorbetaald als loon en worden als gepresteerd beschouwd.

Als je werkt op een feestdag, worden die uren extra betaald (50%) en heb je bovendien recht op compensatie voor deze uren. Deze compensatie moet je binnen de 6 weken plannen/opnemen. Bekijk dit steeds tijdig met de budgethouder.

Soms worden feestdagen verlegd via de jaarlijkse verlofregeling. Elk jaar krijg je een overzicht van de feestdagen en verlegde feestdagen. Het schema dat voor jou van toepassing is, is afhankelijk van het al dan niet werken op zaterdag binnen je vast uurrooster.

Ziekte en ongeval 

Ingeval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval, verwittig je onmiddellijk en uiterlijk op het normale aanvangsuur je verantwoordelijke (zorgmanager DPA), bij voorkeur telefonisch op 0475 78 25 65 of 09 272 51 81 (of indien echt niet mogelijk via de telefoon kan het via mail). Het is natuurlijk ook belangrijk dat je de budgethouder tijdig verwittigt (ook voor je normale aanvangsuur).

Binnen de 2 werkdagen stuur je een doktersattest op met de post (t.a.v. DPA of Dominique Louwagie) of bezorg je dit via mail (duidelijk leesbaar) aan de zorgmanager DPA. De zorgmanager bezorgt dit steeds aan de personeelsdienst.

Sinds november 2022 kan je als medewerker ook 3 dagen/jaar afwezig zijn wegens ziekte zonder attest. Deze dagen mogen elkaar niet opvolgen (volgens je vast uurrooster). Bij twijfel vraag je het best steeds na.

Loon

Het loon van de medewerkers wordt per maand berekend en uiterlijk de 7de werkdag van de maand volgend op de prestaties betaald via bankoverschrijving. 

Via www.myworkandme.com kan elke medewerker zijn persoonlijke elektronische documenten downloaden en bewaren. De medewerker meldt zich aan op de web toepassing MijnLoon via een gebruikersnaam en paswoord of e-ID (met behulp van de elektronische identiteitskaart met kaartlezer en e-ID-software).