Onze sponsors, onze helden

Hoe groot of klein je bijdrage ook mag zijn, elke gift is meer dan welkom. Je steunt ons via een online gift of kan een bedrag naar keuze overschrijven op het rekeningnummer BE87 7330 3162 8494

Subsidies voor kernactiviteiten

Sint-Lodewijk kan voor zijn kernactiviteiten rekenen op subsidies van het Ministerie van Onderwijs en Vorming én van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Via Sport Vlaanderen, Parantee Psylos en de gemeente Wetteren verkrijgen we ook subsidies voor G-sport. Sint-Lodewijk gaat verantwoord, en bovendien heel creatief om met dit kapitaal, maar laten we een kat een kat noemen: deze middelen zijn ontoereikend om onze ambities waar te maken.

Presentatie ‘Fondsenwerving op Sint-Lodewijk’

Wat betekent fondsenwerving voor Sint-Lodewijk? Wat doet Sint-Lodewijk met het verzamelde geld? Waarom hebben ze sponsoring nodig? Welke sponsormogelijkheden bestaan er?

Op al die vragen krijg je via deze presentatie antwoorden.
Meer weten? Lees zeker verder!

Fondsenwerving voor dat tikkeltje meer (en veel blije gezichten)

Gelukkig kunnen we rekenen op mensen die mee met ons dromen, op mensen die het verschil betekenen, op mensen met een warm hart. Het mag gezegd: onze sponsors, onze helden! Zeker nu het zorglandschap gestaag evolueert naar een zorgmarkt waarbij de taart van overheidsmiddelen niet groter wordt, maar wel meer spelers moet voeden. Onze sponsors zorgen ervoor dat we een meerwaarde kunnen betekenen en blijven betekenen voor al onze cliënten.

Fondsenwerving en sponsoring in praktijk

De medewerker communicatie en sponsoring is het aanspreekpunt en zorgt voor een centralisatie van zowel aangevraagde sponsorprojecten als (potentiële) sponsors. In samenspraak met de directie worden sponsorprojecten en sponsorgeld aan elkaar gekoppeld.

Sponsorprojecten
Hoe werkt dat nu, die sponsoring? Wel, elk jaar kunnen medewerkers aan hun verantwoordelijke doorgeven welke zaken essentieel of gewenst zijn. Materiaal dat nodig is om een goede werking te garanderen, wordt aan het einde van het kalenderjaar zoveel mogelijk begroot door de directie. Must-haves krijgen voorrang op nice-to-haves, waardoor een douchestoel bijvoorbeeld eerder aangekocht zal worden dan wedstrijdtruitjes voor de hockeyploeg. Toch zijn het vaak die kleinere projecten waar onze medewerkers en cliënten reikhalzend naar uitkijken. Wat momenteel op onze wishlist staat, zijn bijvoorbeeld: iPads, modulusblokken voor de therapie van de allerkleinsten, een snoezelstoel, aangeoast meubilair, een moestuinbak…

Sponsor worden?
Zin om zelf je steentje bij te dragen? Dat kan op verschillende manieren:

  • Giften. Af en toe beslissen mensen die een (verjaardags)feest geven dat ze zelf geen geschenken willen, maar dat hun genodigden in de plaats daarvan een gift aan Sint-Lodewijk mogen schenken. 
  • Sponsoring. Je stelt geld of andere middelen ter beschikking van Sint-Lodewijk in ruil voor publiciteit (oa. logo op onze website, visueel in beeld op evenementen …)
  • Legaten. Via een wens in je testament kan je (een deel van) je erfenis aan Sint-Lodewijk schenken. Deze nalatenschap kan zowel roerende goederen (= geld, aandelen …) als onroerende goederen (= een grond, een appartement, een huis …) betreffen. Het is raadzaam Sint-Lodewijk als begiftigde een kopie te bezorgen van de wilsbeschikking.
  • Financiële acties. Je kan gerust ook een financiële actie organiseren voor Sint-Lodewijk. Denk aan een koekenbak, eetfestijn, zwerfvuilacties… Zo koppelden Ada, Fiep, Fien, Briek, Guust en Noa een benefiet aan hun lentefeest. Een deel van de opbrengst schonken ze aan Sint-Lodewijk.
  • Vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger schenk je ons iets onbetaalbaar, extra tijd. Je helpt wanneer je wilt, om zo onze werking nog beter te laten draaien. Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.
  • Aankoop van producten/diensten. Je kan ons ook altijd steunen door zelf producten/diensten aan te kopen en ze daarna te schenken aan Sint-Lodewijk. Uiteraard na (grondig) overleg met onze inhoudelijke experts.

Laatste verwezenlijkte projecten via sponsoring

 
Ideeën of vragen? Neem contact op met Yari Van Kaer, onze medewerker communicatie en sponsoring, via yari.vankaer@sintlodewijk.be of + 32 9 272 51 02 / +471 88 58 84.