Functietitel
Leerkracht ASV OV1 - Functionele leergroep
FUNCTIE-OMSCHRIJVING

Als leerkracht ASV  geef je les in het buitengewoon secundair onderwijs aan leerlingen die in opleidingsvorm 1 (OV1) niet-diplomagericht onderwijs volgen.

Je gaat aan de slag in een klas met inbreng vanuit je eigen talent, die je gaat inzetten om de didactische doelstellingen te helpen realiseren.

Je schept een verzorgend klimaat voor onze leerlingen door o.a. het uitvoeren van verzorgingstaken, gebruik hulpmiddelen en het creëren van een rustige gestructureerde sfeer.

Je draagt mee zorg voor informatie-uitwisseling, afstemming en continuïteit in de begeleiding door overleg met de collega-therapeuten en opvoeders van het MFC.

Je neemt deel aan verscheidene teamvergaderingen en overlegmomenten die te maken hebben met de goede werking van de school (klassenraad, leerlingbespreking, vakwerkgroepen, adviesgroep…).

 

VOORWAARDEN

We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis van kwaliteiten.

Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,.. .

Je bent in het bezit van:

 • een diploma bachelor (voorkeur onderwijs)
 • Pluspunt: Banaba buitengewoon onderwijs of ervaring in het werken met jongeren met een motorische beperking

Jobgerelateerde competenties:

 • Je werkt graag met jongeren met specifieke onderwijsbehoeften (= jongeren met een motorische beperking in combinatie met een licht/ matige mentale beperking). Bijkomend zijn: visuele beperking, auditieve beperking, ASS, ADHD…
 • Je plant samen met je klasteam (klastitularis, duo-leerkracht, paramedisch team) de lessen voor een klasgroep.
 • Je helpt mee tijdens het uitvoeren van enkele zorgtaken. Bv.: verplaatsingen van en naar leefgroep, hulp bij sta-apparaten, drinkbegeleiding, jassen aan en uit doen, materiaal klaarzetten, begeleiden van en naar het toilet.
 • Je bent bereid om specifieke, klasgebonden of schoolgebonden apps/ computerprogramma’s aan te leren.

Persoonsgerelateerde competenties:

 • Je bent flexibel, een teamspeler en communicatief.
 • Je bent een planner, toont initiatief en streeft nauwkeurigheid na (=doelgericht werken).
 • Je houdt je aan afspraken en regels.
 • Je gaat creatief om met plotse hindernissen en uitdagingen.
WIJ BIEDEN
 • ASV (algemene Sociale Vorming) 18/22 (17 lesuren + 1u KR)
 • Vakken: onthaal, zorg, creatief atelier, koken, begeleide vrijetijd, rekenen, taakjes en media, slot (een groot deel van de uren is in co-teaching)
 • Contract van bepaalde / onbepaalde duur: van 18/01/2023 tot en met 12/02/2023
 • Deeltijds
 • Te presteren op maandagvoormiddag – maandagnamiddag – dinsdagvoormiddag – dinsdagnamiddag - donderdagvoormiddag - donderdagnamiddag
 • Dagwerk
 • Je komt terecht in een warme, collegiale personeelsgroep die elkaar ondersteunt en begeleidt.
 • Je kan rekenen startbegeleiding van een ervaren mentor.
INTERESSE?

Directie: Marco Malego

marco.malego@sintlodewijk.be

CV, motivatiebrief en kopie van bekwaamheidsbewij(s)zen meesturen in e-mail.

Arbeidstype
Part-time
Arbeidsduur
Bepaalde duur
Close modal window

Position: Leerkracht ASV OV1 - Functionele leergroep

Bedankt om jouw sollicitatie op te sturen, wij laten tijdig iets weten.