Begeleid wonen in combinatie met de nodige ondersteuning bij de Volwassenwerking​

 Meerderjarigen met een motorische beperking, al dan niet aangeboren, kunnen bij de Volwassenwerking van Sint-Lodewijk terecht voor begeleid wonen in combinatie met de nodige ondersteuning, als voor permanentie en individuele begeleiding. Daarnaast zetten we in op zinvolle dagbesteding voor onze bewoners, maar evengoed voor deelnemers van buitenaf. Welke ondersteuningsvorm je ook kiest, je komt hoe dan ook in een warme en geborgen omgeving terecht.

 

Begeleid wonen

Personen met een motorische beperking kunnen dag en nacht rekenen op de nodige ondersteuning vanuit hun eigen ingerichte kamer. Bij begeleid wonen beslist de bewoner, binnen zijn mogelijkheden en die van de voorziening, zelf over zijn daginvulling.

De Volwassenwerking omvat twee locaties, elk gekenmerkt door een specifieke woonvorm. Je bent aan het juiste adres op campus Diepenbroek als je de leefgroepwerking verkiest. De focus ligt er vooral op het groepsgebeuren. In Den Binder staat een meer individueel traject centraal in de vorm van kamerwonen of wonen in een aanleunappartement. Het is ook mogelijk om voor een kortere periode in onze voorziening te verblijven.

 

Dagondersteuning

Dagondersteuning is een vast onderdeel van onze werking, dit in eerste instantie in combinatie met woonondersteuning. Enkel nood aan dagondersteuning? Samen met jou overlopen we alle mogelijkheden. Naast permanentie van begeleiding i.f.v. ADL-hulp en maaltijdbegeleiding, bieden we ook individuele en paramedische ondersteuning én een heleboel leuke groepsactiviteiten aan.

Tijdens de individuele momenten is heel wat mogelijk. Denk aan het inrichten van je kamer, plannen of uitvoeren van activiteiten, individuele gesprekken voeren of contacten met je netwerk onderhouden.

Onze deskundige logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen houden nauwlettend de continuïteit van de paramedische ondersteuning in de gaten. In nauwe samenwerking met de coördinerend arts en de revalidatiearts volgen ze je medische toestand van nabij op. Onze therapeuten zorgen voor aangepaste bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, fietsen en paardrijden.

Daarnaast organiseren we dagelijks allerlei groepsactiviteiten zoals koken, dansen, winkelen, naar de markt gaan, wandelen, hockey en boccia spelen of voorlezen. Iedereen heeft andere behoeftes wat betreft dagbesteding. Je mag je dan ook verwachten aan een activiteitenschema op maat.

 

Inclusieve diensten

Alle externe begeleidingsdiensten zijn gebundeld onder één noemer: Inclusieve Dienstverlening. Naargelang de ondersteuningsvraag kan je drie werkvormen onderscheiden. De mobiele en ambulante begeleiding zorgt voor advies en training op verschillende vlakken. Denk hierbij aan je kind leren zwemmen of leren werken met aangepaste software. De Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH) ondersteunt je dan weer in de wondere – en omvangrijke – wereld van de technische hulpmiddelen. Wanneer je bijvoorbeeld een rolstoel wil aankopen of informatie wenst over woning- of auto-aanpassingen, ben je bij hen aan het juiste adres. Tot slot gaat de Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA) met jou op zoek naar een geschikte persoonlijke assistent die een brede waaier aan taken uitvoert, van verzorging tot huishoudelijk werk