Sint-Lodewijk zet enorm in op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daarom is vorming, training en opleiding (VTO) essentieel voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening en voor de inzetbaarheid en ontplooiing van medewerkers.

Afhankelijk van je opdracht, moet je als medewerker van DPA verplicht een aantal vormingen binnen SL volgen.

Standaard gaat dit om volgende vormingen:

  • Heffen en tillen: Webinar evt. (afhankelijk van de situatie) aangevuld met een praktijkgedeelte
  • Hygiëne en verzorging: Webinar en mogelijkheid tot vragen

HR stuurt hiervoor een mail met de nodige linken bij jouw opstart.

Er wordt per medewerker gekeken of bovenstaande vormingen relevant zijn ifv de uit te voeren taken. Daarnaast kan er ook rekening gehouden worden met recente vormingen met vergelijkbare inhoud. Bij opstart van je contract wordt dit samen met de zorgmanager DPA bekeken en word je hiervoor ingeschreven.

Als medewerker van DPA is er geen apart budget voor vorming voorzien. Je kan voor een aantal vormingssessies wel vragen om ingeschreven te worden. Indien de inschrijving wordt goedgekeurd zal hier normaal de opmerking bijstaan dat dit binnen eigen tijd is en op eigen kost (tenzij de budgethouder akkoord is om dit binnen je werktijd van de BH te doen).