Sint-Lodewijk zet enorm in op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Hierdoor bieden we een uitgebreid aanbod aan vormingen en opleidingen aan. Medewerkers zijn de drijvende kracht van Sint-Lodewijk. Daarom is vorming, training en opleiding (VTO) essentieel voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening en voor de inzetbaarheid en ontplooiing van medewerkers.

Om veilig en goed van start te kunnen gaan is het belangrijk dat je ondergedompeld wordt in ons vormingsbad. Afhankelijk van jouw jobinvulling zal je twee of meerdere vormingen verplicht moeten volgen.

Iedereen:
– Algemene introductie
– Introductie geschiedenis en ontstaan van SL
– Webinar brandpreventie
– Webinar hef en til

MFC opvoedend personeel:
– Webinat HACCP
– Webinar eten en drinken bij cliënten met een motorische beperking
– Webinar TVH Hygiëne/verzorging
– Webinar TVH medicatie

MFC paramezo:
– Webinar eten en drinken bij cliënten met een motorische beperking

Meer info rond vormingen krijg je op je eerste werkdag. Alles omtrent opleidingen verloopt via team HR. Voor vragen kan je steeds terecht bij hen via continuleren@sintlodewijk.be.