Contactgegevens zorgmanager

Als medewerker van DPA is je aanspreekpunt en leidinggevende de zorgmanager DPA: Dominique Louwagie.

De zorgmanager is bereikbaar op het nummer 0475 78 25 65 of 09 272 51 81 of via mail op dominique.louwagie@sintlodewijk.be of dpa@sintlodewijk.be of via teams (via chat of telefoon)
Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen, bedenkingen, of opmerkingen.

In geval van zeer dringende vragen of crisissituaties en waarbij je de zorgmanager niet kan bereiken, kan je als medewerker DPA steeds contact opnemen met het onthaal op
09 272 52 00 (tijdens de kantooruren) of beroep doen op de zorgpermanentie van Sint-Lodewijk op het nummer 0476 78 13 91 (buiten de kantooruren).

Ondersteunende diensten

Hieronder vind je een overzicht van de ondersteunende diensten waar je terechtkan tijdens je tewerkstelling. 

  • Onthaal: onthaal@sintlodewijk.be
  • Personeelsdienst: personeelsdienst@sintlodewijk.be
  • HR: HR@sintlodewijk.be
  • Vormingen: continuleren@sintlodewijk.be
  • Communicatie: communicatie@sintlodewijk.be
  • IT: topdesk.ict@sintlodewijk.be
  • Aankoopdienst: aankoopdienst@sintlodewijk.be

Contact met de budgethouder

Als persoonlijk assistent krijg je geen werkgsm. Je zal dus je persoonlijke gsm moeten gebruiken ifv mogelijke contacten/afspraken. Het is belangrijk om hierbij duidelijke afspraken te maken met de budgethouder. In sommige gevallen kan het zelfs beter zijn om je persoonlijke nummer niet door te geven en enkel te werken via je Sint-Lodewijk mailadres. Soms kan het zinvol zijn om dit samen met de zorgmanager of andere betrokken partijen te bekijken.

Het is de bedoeling om je mailadres van Sint-Lodewijk te gebruiken in de communicatie met de budgethouder.